Østfold Arbeiderparti sier nei til Hareides kuttplan

stein

Østfold Arbeiderparti sier et rungende nei til at regjeringen ved Samferdselsminister Hareide nå går ut og varsler kutt i en rekke samferdselsprosjekter, deriblant prosjekter i Østfold som har ventet i mange tiår på å bli realisert. Det er nok å nevne Intercityutbyggingen og forbedringer på Østre linje som eksempler. Østfold Arbeiderparti kommer til å ta kampen opp klart og tydelig. Dette er uakseptabelt. Og sett i lys av at Høyre i 2013 lovet raskere utbygging av Intercity blir dette fullstendig feil og det burde være nok å nevne at med Høyre i regjering har vi fått utsettelser og ikke fortgang, som lovet.