Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Vi trenger lærlinger, også i koronatider

av: Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Lærlinger spiller en avgjørende rolle for å sikre kompetent arbeidskraft både i privat og offentlig sektor, nå og i fremtiden. Flere har behov for læreplass, og Viken-samfunnet er helt avhengig av fagarbeidere og kompetent arbeidskraft uansett hva slags varer og tjenester som skal leveres. Vi kan ikke sette arbeidet med å skaffe læreplasser på korona-pause.

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Næringslivet trenger arbeidskraft, særlig gjelder dette ansatte med fagbrev. NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Bedriftene rapporterer også om at mangelen på kvalifisert arbeidskraft begrenser veksten i selskapet.

Samtidig ser vi at korona-pandemien skaper utrygghet for lærlinger og gjør det vanskeligere å finne læreplass. Mange bedrifter avventer situasjonen før de tar inn nye lærlinger. Det er derfor viktigere enn noen gang at bedrifter og virksomheter som allerede har lærlinger, ser på muligheten for å ta inn flere. Samtidig oppfordrer vi virksomheter som ikke har lærlinger til å ta inn lærlinger når aktiviteten tar seg opp igjen. Det er også viktig at Stortinget og regjeringen bidrar der de kan. En økning i lærlingetilskudd vil være et viktig bidrag.

Viken fylkeskommune vil gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller permittering som følge av koronasituasjonen. Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter igjen søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Denne gangen gjelder det innenfor utdanningene restaurant- og matfag, service og samferdsel, design og håndverk samt medieproduksjon.

Viken fylkeskommune tilbyr kurs for faglig ledere og instruktører. Vi kjører jevnlig kurs og lager også spesialsydde kurs på oppfordring fra opplæringskontor/bransjer.

Vi ser ofte at lærlinger er de som først går ut døren og de siste som kommer tilbake. Det er lite framtidsrettet og lite klokt. Bedrifter som nå har permittert, må sørge for at lærlingene blir blant de første som blir tatt inn igjen. 

Vi jobber også med å få på plass en læreplassgaranti. En slik læreplassgaranti er ikke noe Viken fylkeskommune lager alene. Dette skjer i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, med kommuner og stat og hvor Yrkesopplæringsnemnda i Viken spiller en sentral rolle i forankringen av garantien. Fundamentet for læreplassgarantien finner vi igjen i Samfunnskontrakten for flere læreplasser – Viken-kontrakten, som høsten 2020 ble undertegnet av blant andre NHO, LO, KS, Nav og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Både læreplassgarantien, Viken-kontrakten og arbeide med å utarbeide lokale regionale Samfunnskontrakter legger til rette for systematisk arbeid for etablering av flere læreplasser.

Det finnes mange engasjerte lærebedrifter i Viken. Disse bedriftene ser fordelen av å satse på lærlinger. De tenker langsiktig på eget – og bransjens – rekrutteringsbehov. Privat sektor, og spesielt industrien, har lang tradisjon for å ta inn lærlinger. Slik styrkes bedriftens verdiskaping samtidig som man sikrer kompetent arbeidskraft.