Feminisme kan bli ideologien som endrer verden

Gratulerer med dagen til alle kvinner, og til alle dere menn som heier på oss. Trenger vi kvinnedagen i ett av verdens rikeste land der likestilling bør være en selvfølge?

Cecilie Agnalt

Samtidig vet vi:

- I følge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling- Fra oktober hvert år jobber kvinner gjennomsnitt gratis. Det betyr at menn tjener i gjennomsnitt 80 % mer enn oss.- Igjen nærmer russetiden seg, og sangene som spilles inn i 2017 er like grusomme, om ikke verre enn årene tidligere.

Hva skjer i et av verdens mest likestilte samfunn?Kjære dere russ som spiller disse låtene. Har dere ikke annet å feste for enn denne uverdige tekstsammensetningen. SKJERP DERE!- Mannsgruppa Ottar. Hva er egentlig så gøy med det dere driver med?- #Jegserdeg.

Hemsedalsaken skjedde for kort tid tilbake. Gjerningsmennene går fri etter åpenbar voldtekt. Gruppevoldtekt. Hvordan er det mulig?

- Jordmortjenesten meldte i fjor sommer at tjenesten enkelte steder er så underbemannet at kvinner på norske sykehus risikerer å måtte føde alene. Hvordan kan vi godta et redusert fødetilbud med kortere liggetid og dårligere oppfølging i ett av verdens rikeste land? Vi har kunnskap nok til å vite at svangerskap, barsel og oppfølging for mor barn er helt avgjørende for trygghet og en god start på livet.

- Trump ble for kort tid valgt som Amerikas president. En mann med kvinnesyn som er helt ubegripelig. Hvordan er det mulig å godta slike holdninger? Gjengivelse er ikke verdt trykksverte.

Hvordan står det til med likestillingen vår i Norge? Kjære søstre, kjære brødre. Vi har fortsatt mye å kjempe for i felleskap. Menn og Kvinner er ulike, og vi skal anerkjenne forskjellene. Det handler om like muligheter. Det handler om å utfylle hverandre.

Til Sylvi Listhaug. Jeg så deg på Lindmo på lørdag. Du sier den viktigste kvinnekampen er å bekjempe kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse må forbys i alle former. Det er overgrep, og ødeleggelse av liv. Helt enig! Men det er vel ikke enten eller. Du sier svaret i Norge er å gifte seg med rett mann, mens «Nora» Ulrikke Falch fra Skam utfordrer deg i dine påstander. Ulrikke er verdt å lytte til. Hun gir håp, og er verdt å heie på!

Feminisme omtales forresten som Noraisme i Kina, riktignok etter Ibsens Nora.«Vi ønsker ikke mannfolk i skjørt» sa statsråd Sissel Rønbeck i sin tale på landskvinnekonferansen i 1981. Arbeiderpartiet har spilt en sentral rolle i likestillingsarbeidet. Det fremste symbolet på kvinnenes gjennomslag i norsk samfunnsliv var kanskje Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1986. Jeg tror ikke det har vært lett for alle kvinnene som har kjempet foran! Det er fremdeles krevende arbeid. Det handler om bevisstgjøring og holdninger. Feminisme handler om frihet til å bestemme over seg selv, rettferdighet på grunnlag av likestilling mellom kjønnene.

Feminisme kan bli ideologien som endrer verden, fordi feminisme har en stor egenverdi utover kjønnsbalansen i seg selv. Der kvinner er med i fredsprosesser varer freden lenger, sier en av Sveriges regjeringsmedlemmer. Likestilling må vi ha fullt og helt og ikke stykkevis og delt.

Frihet kommer ikke av seg selv, den må velges igjen og igjen.

Cecilie AgnaltGruppesekretær Østfold Arbeiderpartis fylkestingsgruppe