Fylkesvalgprogram 2019 - 2023

Vedlagt følger første utkast til fylkesvalgprogrammet 2019 -2023

Forside fylkesvalgprogram

Vedlagt finner dere programkomiteens førsteutkast. Les gjerne brevet fra programkomiteens leder, som ligger først i utkastet, før gjennomlesing.  

Endringsforslag fra kommune- eller fylkesparti bes sendes inn som vist under. Forslagene sendes på mail til komiteens sekretær på [email protected]. Merk mailen med Programarbeid Viken.  

Linjenummer: 

Type forslag: Endring, tillegg eller strykning

Forslaget: 

Høringsfristen er 1. desember og forslagene behandles av programkomiteen i møtet den 7. desember. I etterkant av dette sendes et endelig programforslag til organisasjonen og programmet skal vedtas 12. januar 2019.

Vi ønsker også å få innspill fra enkeltmedlemmer. Gjennom skjemaet på denne siden: https://goo.gl/forms/4vbhHYjy8F4S4Xig1 kan enkeltpersoner legge inn sine forslag til endringer. Skjemaet stenger 1. desember kl 23.59.

Komiteen ser fram til gode innspill fra hele organisasjonen. Lykke til med programarbeidet!

 Med vennlig hilsen Ingrid Endrerud

Politisk rådgiver Akershus Arbeiderparti

 951 52 966

ingrid.endr[email protected]