I forgrunnen er det spedt spredte bartrær, langt vekk, mellom trærne, ser vi en storgård. Foto: Øivind Haug

Skogen – det grønne gullet vårt

av: Solveig Vitanza, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Det går stadig bedre med norsk skogbruksindustri. Hogsten har økt til rekordhøye 11,5 millioner kubikkmeter tømmer. Det gir optimisme for en sterk tømmerindustri, også i fremtiden. For skogen er det grønne gullet vårt. Det er en naturressurs som vil vokse inn i evigheten om vi forvalter den på en ansvarlig måte.

Tømmer er et av verdens eldste utnyttede råstoff. Produktmulighetene er uendelige, verdiskapingen likeså. I tillegg er det miljøvennlig og bærekraftig. Derfor er det en ressurs vi i Arbeiderpartiet vil satse på. Vi vil legge til rette for vekst og utvikling for hele verdikjeden – fra hogst til sluttprodukter. 

Treforedlingsindustrien er svært viktig. Når vi foredler her hjemme øker vi verdien og slik også den totale eksporten. Derfor er det godt å se at selskaper her i Østfold skaper produkter og ytterligere verdier fra tømmeret vårt. Og heldigvis viser statistikken at vi stadig foredler mer av tømmeret vårt her i Norge. Det er bra for både bedrifter og ansatte i regionen vår. 

Regjeringen har i sitt eksportløfte sagt at vi skal øke fastlandseksporten med 50% frem mot 2030. Det må vi få til om vi skal holde folk i jobb og skape store verdier til fellesskapet også etter oljealderen. Vi i Arbeiderpartiet mener at skogbruksnæringen må få en aktiv rolle i dette arbeidet.

I Hurdalsplattformen varsler vi i flere tiltak for å støtte opp under arbeidet med økt hogst og foredling. Vi mener at en aktiv næringspolitikk må til om vi som samfunn skal bidra til at skogbruksnæringen lykkes. På sikt vil dette kunne skape store verdier for fellesskapet.

Vi mener at en offensiv skogpolitikk er god næringspolitikk, god klimapolitikk og god distriktspolitikk. Det er et kinderegg som ikke burde undervurderes. Potensialet i som ligger i skogen vår kan, om det forvaltes på en ansvarlig måte, være uendelig. Skogbruket kan skape arbeidsplasser, inntekter og fremtidshåp for alle fremtidige generasjoner nordmenn. Det vil vi Arbeiderpartiet fortsette å heie på, og støtte opp under! 

S

Solveig Vitanza