Flere tiltak mot økende ledighet

Østfold Arbeiderparti er bekymret for den økende ledigheten og krever flere tiltak og en mer aktiv holdning fra regjeringen. En viktig uttalelse som ble vedtatt på årsmøtet 15. -16. april.

original_1478641566_522841

Arbeidsløsheten i Norge har nå økt til 4,8 prosent, og hele 134 000 står uten jobb. Samtidig fortsetter regjeringen å forsvare usosiale skattekutt som sin strategi mot arbeidsløshet. Høyre/FrP-regjeringens politikk mot ledigheten virker ikke og tiltakspakken er mindre enn lovet.

Skal vi få til omstilling og satsing på nye næringer er det viktig med et bredt spekter av tiltak som tar hele landet i bruk og som bidrar til et grønt skifte, en bærekraftig økonomi og inkluderende vekst. Industriutvikling, bidrag til ny teknologi og satsing på biobaserte næringer må være en grunnleggende del av tiltakspakken.

For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle alltid være jobb nummer en, derfor krever at regjeringen bytter ut skattelette til de som har mest fra før, med flere tiltak som virker. Arbeiderpartiet har totalt foreslått om lag syv milliarder kroner til sysselsettingstiltak i 2016. Forslagene ligge der. Nå er det på tide at regjeringen tar dem på alvor.