Tulleavgift senker Moss Lufthavn Rygge

Møtet som LO i Østfold arrangerte om flyseteavgiften på Rygge Sivile Lufthavn mandag, viste til fulle at denne avgiften er en «tulleavgift» og ikke en miljøavgift.

original_1478640720_368054

Camilla Rise fra NHO Luftfart viste også at avgiften kunne stride mot internasjonale avtaler, innebære dobbeltbeskatning og føre til forskjellsbehandling mellom ulike flyselskaper. Det viser tydelig hvor dårlig gjennomtenkt avgiften er, noe som vi må håpe at tydelig avdekkes i den høringen avgiften nå er ute på.

Slike påpekninger bør sammen med forslagene i Grønn Skattekommisjon som innebærer at sektorer som er omfattet av CO2-kvotesystemet, slik luftfarten er, ikke bør ha andre avgifter i tillegg, være grunnlag for at regjeringen likevel ikke innføre avgiften.

Det vil være tragisk om flyseteavgiften innføres og Moss lufthavn Rygge avvikles denne høsten, etter å ha hatt sitt beste år i 2015. Det er bra at Høyres ordførere i Mosse-regionen gjør felles sak med Rygges ordfører Inger Lise Skartlien og jobber mot regjering og Stortingsgrupper for at avgiften må droppes før den innføres.

Noen har mente Ryanair driver med skremsler, men nå er avtalen om å ha basefly på Rygge sagt opp fra 1. november. Uten basefly, vil trafikken på Rygge synke fra 1,6 millioner i fjor til kanskje en halv million. Det gir ikke nok inntekter til at flyplassen kan drives i balanse eller med overskudd. Det betyr kroken på døra.

Statsministeren Erna Solberg sa under Østfoldkonferansen at hun ikke ville la seg presse av Ryanair. Men dette handler jo ikke om Ryanair. De flytter flyene ut i Europa og klarer seg utmerket. Dette handler om 1000 arbeidsplasser på flyplassen og i regionen rundt. Arbeidsfolk som er ansatt i norske selskaper som regjeringspartiene fører ut i arbeidsledighet.

Det er ikke vanskelig for regjeringen å finne erstatning for den ene milliarden avgiften skal innbringe. Vil de ha en ordentlig grønn avgift, kan de øke CO2-avgiften, eller dieselavgiften. Det vil gi miljøeffekt.

Men da heter kanskje problemet FrP, for som Erlend Wiborg skrev om dette, så ville alternativet til flyseteavgiften for FrP være verre, nemlig økt dieselavgift. Men for 1000 arbeidsplasser i Østfold, ville dette vært bedre!

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap