Verre med Høyre i Viken

Dersom Høyre vinner valget i den nye Viken fylkeskommune vil partiet kutte i en rekke tilbud som elevene i den videregående skolen i Østfold setter pris på men kanskje tar for gitt.

Siv innlegg

Partiet går til valg på å fjerne ordninger som gratis PC, gratis frokost/frukt og grønt og de vil redusere elevenes rett til å gå på nærskolen sin. 

Gratis PC 

Den forberedende nemda som planlegger Viken fylkeskommune har allerede bestemt at ordningen med gratis PC skal bort. Arbeiderpartiet mente at dette spørsmålet er så politisk at det burde overlates til det nye Fylkestinget. Det fikk vi ikke flertall for. Fellesnemda overkjørte oss og bestemte at elevene heretter må bruke sitt stipend for å kjøpe egen PC. Vi mener det er viktig for undervisningen at alle elevene har tilgang på den samme PC og at stipendet bør brukes på annet utstyr som eleven har bruk for på skolen. Dersom Arbeiderpartiet kommer til makten i Viken vil vi reversere dette vedtaket.

Frokost/frukt og grønt

Nesten alle skolene i Østfold har ordninger med frokost og alle har gratis frukt og grønt. En evaluering av denne ordningen som ble foretatt i 2017 viser at tilbud om gratis frokost er et lavterskeltilbud som bedrer både læring og skolemiljøet. Det redusere også elvenes innkjøp av usunn mat. Ikke er det dyrt heller. Det koster kun kroner to per elev. Høyre går til valg på å fjerne denne ordningen og hevder at de vil prioritere mattelærere i stedet. Arbeiderpartiet mener det er fullt mulig å finne rom for begge deler for å styrke den videregående skolen i Viken. 

Nærskoleprinsippet

Regjeringen har varslet at de vil innføre fritt skolevalg over hele landet. Det er en alvorlig mangel på tillit til lokaldemokratiet når dette nå skal tres ned over på alle fylkeskommuner – helt uavhengig av lokale forhold. I Østfold er vi fornøyd med vårt nærskoleprinsipp. 98 prosent av elevene kom i år inn på førstevalget sitt og frafallet går stadig nedover. Vi synes også det er en god ide at de fleste av studieretningene på videregående skole er tilgjengelig på nærskolen. Ved å innføre fritt skolevalg innfører du samtidig tvungen pendling for en rekke 16 åringer, og flere vil måtte flytte på hybel. Arbeiderpartiet synes ikke dette er en god ide.

Arbeiderpartiet går til valg i Viken på gratis PC til alle elever i videregående skole, på et gratis skolemåltid for alle og på at elever skal få rett til å gå på nærskolen sin slik at vi ikke tvinger 16 åringer til å pendle. Alle diss tilbudene har vi god erfaring med fra Østfold og det vil vi gjerne videreføre i Viken.

Siv H. Jacobsen

3. kandidat Viken AP