Koselige trehus langs en lokal bilvei. Foto: Øivind Haug

Krav om en bedre boligpolitikk for ungdom

av: Filip Diskerud, landsmøtedelegat

Kjære Landsmøte,

Vi i Arbeiderpartiet har alltid vært i front når det kommer til bolig. Boligbyggerlag i byene, billige tomter i distriktene, og husbanken. Det viste seg å være en stor suksess.  Nå er det igjen vår tur å ta fatt på boligproblemene mange opplever. Vi har latt boligpolitikken skure å gå etter frislippet til Willoch.Resultatet ser vi tydelig i dag.

Boligprisene har skutt i været.Boliggjelden øker.Det bygges for få boliger, og utleiemarkedet ser ut som ville vesten. For oss unge boligkjøpere er det vanskeligere enn noen gang, Særlig for oss unge som ikke lever av pappas lommebok.

Egenandel-kravet er høyt og BSU funker bare for de som har romslig nok økonomi til å spare 27 500kr i året.  

For at jeg skal kunne kjøpe min egen bolig må jeg enten en – Arve, to - be om hjelp fra mamma og pappa hvis de har mulighet vel og merke. Eller tre - kjøpe sammen med venner.

Er det noe som rammer skjevt og som avhenger av familiers økonomi så er det når jeg som ung får min første bolig, og er det noe vi i AP burde jobbe for så er det like muligheter til bolig for alle.

I disse dager er det 1 million nordmenn som leier bolig istedenfor å eie. De er i et leiemarked som har blitt oversett av politikken. Det er vår fordømte plikt å stille opp og kjempe for den millionen med nordmenn som ikke er så heldige at de eier sin egen bolig. Vi trenger en politikk for de som leier kjære landsmøte!

Derfor skal jeg være veldig tydelig i min tale. Vi må stille større krav til utleierne, vi må få i gang en tredje boligsektor og vi må styrke husbanken. Vi må også tvinge de som har sekundærboliger til å skatte ekstra. Når 1 million står uten sin egen bolig, så kan ikke vi som arbeiderpartifolk stå og se på at folk får gå og spekulere i mange boliger.

Så stem for vanlige folk sine boligrettigheter, og for kampen mot utleiehaiene!

Dette er en sak mange støter på, og særlig barn fra arbeiderklassen, Det er vår plikt til å finne løsninger på dette problemet.

filip

Filip Diskerud, landsmøtedelegat for Østfold AP