INN I DET SISTE

Valgkampen i Østfolds kommuner går inn i de siste dagene. Noe mange er glade for mens noen mener at vi kunne trengt mere tid.

Stein Erik

Men datoen er satt og demokratiet i Norges kommuner og fylker skal utprøves. Hundrevis av mennesker har helt frivillig sagt ja til å stå på Arbeiderpartiets lister i by og bygd i Østfold. De har tatt på seg et av de viktigeste samfunnsoppdragene vi har i dette landet, nemlig å stille opp for sitt lokalsamfunn, sin by og sin bygd. 

At folk vil stille opp og la seg velge til by og kommunestyrer, og til fylkesting, også de som har forvillet seg til å stille opp for andre partier enn Arbeiderpartiet, fortjener respekt. Og de fortjener stor valgdeltagelse. Hver stemme teller.

En av våre viktigeste oppgaver  i politikken er å vise fram og forklare våre løsninger på lokale og regionale utfordringer. Utfordringer som folk har tatt opp med oss og som er viktige i hverdagen. Det som er viktigst i livet, er også viktigst i politikken.

Og i livet kommer det viktigeste til ulike tider, vi har alle noe som er viktigst for oss der vi er i livet. Det handler om trygghet for jobben en har, seriøse lønns og arbeidsvilkår, faste hele stillinger, turnuser og arbeidstider som går opp og muligheter til å være med å bestemme på arbeidsplassen gjennom fagforeninger.

Det handler om å vite at barna har en god og trygg barnehage. At de har en skole som gir dem det beste utgangspunktet videre i livet. At vi har en eldreomsorg som tar vare på og gir de som trenger pleie og omsorg hjemme eller på sykehjem, den tiden og den hjelpen som kreves.

Det handler om byutvikling og bygdeutvikling, om regionalutvikling og om næringsutvikling. Det handler om kulturtilbud og kollektivtilbud. 

Det handler om vann og avløp, det handler om jordmødre og fastleger.

Det er i kommunen vi lever våre liv, det er kommunen og fylkeskommunen som skal gi tilbudene vi som innbyggere både har rett og krav på. 

Da er det ikke det samme hvem som sitter i kommunestyret. Skal vi få gode løsninger så trenger vi å løse de fleste oppgavene i skole, i barnehage, i eldreomsorgen i fellesskap. Vi trenger politikere som vil sørge for at kommunen bidrar til et seriøst arbeidsliv, ikke minst gjennom å sette krav til bedrifter som skal levere tjenester til kommunen.

 Vi trenger politikere i by og kommunestyrer som setter klare krav til miljø når byen eller bygda skal utvide og utvikle seg. Vi trenger politikere som ser helhet og detaljer i sammenheng. Vi trenger politikere som bryr seg om og tar lokaldemokratiet på alvor.

Det er med stolthet vi ser at det er slike folk vi har på Arbeiderpartiets lister i Østfold.

 Derfor er det ingen grunn til å sitte hjemme og la andre bestemme. 

Stein Erik Lauvås, Leder Østfold Arbeiderparti