Ja til gratis PC

Med knappest mulig margin har fellesnemda for nye Viken Fylkeskommune vedtatt at det skal bli slutt på ordningen med gratis PC for alle elever på videregående skole.

Siv innlegg

Elevene må i stedet bruke utstyrs-stipendet sitt på å kjøpe egen PC. Med dette vedtaket er vi ikke lenger sikret rik rett til utdanning for alle. 

I Norge skal det være gratis å gå på videregående skole. Gratisprinsippet er en forutsetning for å sikre alle lik rett til videregående utdanning og for å redusere frafall og drop-out. Arbeiderpartiet vil være garantisten for at gratisprinsippet skal gjelde for alle elever – også inn i den nye fylkeskommunen -Viken. Det som kan kalles for «Østfold-modellen» når det gjelder gratis utlån av pc-er til elever i videregående skole har vært unik i landsmålestokk, og noe vi har vært svært stolte av. Dette burde sette standarden inn i den nye fylkeskommunen. Først når alle får samme tilgang til nødvendig utstyr får vi sikret lik rett til utdanning

Når elevene må bruke av utstyrs-stipendet sitt for å betale for egen PC er dette et tilbakeskritt for målet om en felles digital elevhverdag. Sikkerhet og oppdateringer i nettverket vil være krevende. En ordning der alle kan ha med egen PC hjemmefra vil også bli mindre effektiv og vanskelige å håndtere fra lærerne sin side. Når alle elvene har med seg ulike PCer som fungerer forskjellig vil undervisningen lettere stoppe opp eller ikke kommer i gang. Det vil i tillegg bli store sosiale forskjeller i klasserommet når noen kan ha med seg fancy utstyr hjemmefra mens andre blir nødt til å bruke et hardt tiltrengt utstyrsstipend for å kjøpe de billigste modellene. Østfold er et fylke med en stor grad av yrkesfaglig utdanning. Elevene på yrkesfag må bruke sitt utstyrsstipend til nødvendig utstyr. Hvordan disse skal finansiere en PC i tillegg er det ingen som kan si noe om i dag.

Arbeiderpartiet vil kjempe for å gjøre om på dette vedtaket. For oss er det avgjørende viktig å sikre lik rett til utdanning for alle. 

Siv H. JacobsenØstfold Arbeiderparti