Vi har hjulpet flyktninger før

Det er ikke første gang det kommer mange flyktninger til Norge. På 1990-tallet kom det 19.000 fra krigene på Balkan. Vel 20 år senere viser evalueringsrapportene at det gikk veldig bra. Norge klarer å hjelpe når nøden er stor.

original_1478640734_663519

Mange av dem til Østfold og Fredrikstad. I dag er det nesten 1000 innvandrere fra Bosnia og Kosovo i Fredrikstad. Hvordan har det gått med dem?

For to år siden gjorde Statistisk Sentralbyrå en analyse. Den bekreftet det mange har hevdet, nemlig at bosniere er velintegrerte i Norge. Rapporten ble som ventet svært positiv:

• Antallet som er i jobb, er langt over gjennomsnittet for innvandrere

• De aller fleste har høyere utdannelse

• Ledigheten blant denne gruppen av innvandrere er liten

• Blant innvandrere topper de inntektshierarkiet

• De representerte et markant unntak når det gjelder å ha daglig kontakt med naboer.

• Norskferdighetene er gode

Den gang stilte «hele» Norge opp. 272 av landets 430 kommuner tok imot dem. På noen få uker var det kommet nye elever i norske klasserom over hele landet. Hva er erfaringen? Jo, at det er mulig å hjelpe mange når nøden er stor. Og at nøkkelen til at det går bra, med dem og med vårt eget samfunn, er en god integrering.

At det i innvandrerbefolkningen i dag finnes marginale krefter som gir uttrykk for at de ønsker å endre Norge, som leker klespoliti på Grønland i Oslo, og som lefler med ekstrem islam, må ikke få prege våre holdninger til de store, store flertall av innvandrere som er godt integrert og aktive medborgere.

Derfor er det så ødeleggende at vi har en integreringsminister som redd innvandrerne skal ødelegge norsk kultur og som frykter for sine egne barns framtid. Det nører opp under fremmeduro, i en situasjon hvor kreftene må settes inn på å sørge for at de som har behov for beskyttelse hos oss, opplever seg velkomne. Det er en viktig plattform for god integrering.

Husk at det ikke er så enkelt å komme hit, bli kjent med oss, forstå våre sosiale koder, lære et veldig fremmed språk og bli en del av lokalsamfunnet. Hvis de i tillegg må leve med mistenksomhetens kulde fra oss, blir det enda vanskeligere.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap