Vi trenger god tilgang til pendlerparkeringer for folk i hele Viken. Det er også en god måte å møte det grønne skifte på!

Cecilie Agnalt

Vi har alle et ansvar for å redusere bilbruk, kjøre fossilfritt og leve bærekraftig.

Veier, jernbane, havner, ferjer og flyplasser binder Norge sammen.

Arbeiderpartiet mener at det offentlige har hovedansvaret for at dette fungerer godt. Særlig gjelder dette distriktene hvor det ikke alltid er grunnlag for kommersiell drift.

Vi må jobbe videre med gode kollektive løsninger, fossilfri transport, god tilgang til lading etc.

Samtidig oppleves det som veldig frustrerende at pendlerparkeringene er så fulle!

Lokalsendinger fra NRK Viken har løftet dette problemet flere ganger i sine Tv sendinger den siste tiden. Pendlere, og togbrukere er fortvila.

Bane Nor uttalte til Nrk forrige uke at de ikke kan bygge ut flere P plasser når politikerne ikke vil dette, og viser til en politikk at vi ønsker færre bilister. Det argumenteres fra bla Bane Nor at mange pendlere bor i nærheten av kollektivknutepunkt og kan gå.

Det hjelper lite for de som bor i distriktene, eller langt fra kollektivknutepunkt, og som ikke har tilgang til kollektive løsninger. Det er uholdbart å ikke ha tilgang til pendlerparkering. Det grønne skifte handler om å flytte mennesker, ikke biler. Mange i Viken bor slik at bilreiser til kollektivknutepunkt er en del av løsningen på å flytte trafikanter fra bil til kollektive løsninger.

Det må finnes løsninger for de som trenger tilgang til pendlerparkeringer.

Arbeiderpartiet tok dette problemet opp med fylkesråden for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes (Sp) i spørretimen i Viken fylkesting denne uka.

Det er allerede skrevet et brev fra fylkesråden for distrikt og fylkesveier til Bane Nor med oppfordring å løse dette problemet. Det må kunne løses slik at de som faktisk trenger innfartsparkeringer/ pendlerparkering får tilgang til det.

Cecilie Agnalt

Komiteleder Kultur

Viken Fylkeskommune