En miljøpolitikk som også gir arbeidsplasser

av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

En mislykket klimapolitikk vil være langt dyrere enn det motsatte, fordi det koster mer å håndtere dramatiske klimaendringer enn å forebygge dem. Derfor må karbonbudsjettet være like viktig for en kommende regjering som pengebudsjettet.

En vellykket klimapolitikk er summen av mange tiltak. Felles er at de bidrar til at vi mer enn halverer utslippene innen 2030. Vi skal styre mot netto null senest i 2050 - uten at vi fortsetter å forringe naturen.

Dette er rett og slett en systemisk omdanning av hele økonomien vår. Det blir krevende. Vi ser imidlertid at det ikke bare er mulig, men at vi kan leve bedre og sunnere liv på den andre siden av omstillingen. Omstillingen vil kreve mye av oss, og noen vil slite mer enn andre. Nettopp derfor er det så viktig at klimapolitikken blir rettferdig.  

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygaard, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil bruke alle virkemidlene i verktøykassa til å bygge en bro fra oljealderen inn i framtidsnæringene. Vi kan faktisk leve av å kutte utslipp.

Målet er at verkstedhallene i leverandørindustrien fortest mulig fylles med nye oppdrag, om det er til havvindparker, karbonfangstanlegg, utslippsfrie skip, batterier eller hydrogenproduksjon.

Arbeiderpartiet har sagt nei til oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi også programfestet at vi skal utarbeide en ny petroleumsmelding hvor redusert økonomisk klimarisiko og hvordan bygge broen over i fornybarsamfunnet blir hovedtema.

Framover må vi ta vare på ressursene på en bedre måte. Først og fremt må vi hindre at avfall oppstår. Dernest må vi holde ressursene i kretsløpet lengst mulig. Sirkulærøkonomien vil bli en vekstbransje framover. Her i Østfold er vi allerede godt i gang med å skape framtidens arbeidsplasser. En aktiv næringspolitikk med Arbeiderpartiet i regjering vil gjøre at vi får til mer.