Regjeringens politikk virker ikke

Arbeidsledigheten er den høyeste på flere tiår. Like bekymringsfullt er at sysselsettingen er den laveste på 20 år. Mye av ledigheten skyldes oljeprisfallet og reduksjonen i oljenæringene. Men det skapes nesten ikke nye arbeidsplasser i privat sektor. Det viser at regjeringens politikk ikke virker. Det blir ikke nye arbeidsplasser av å kutte skatten for de rikeste.

sykepleie

I privat sektor er det 17000 færre jobber enn det var for to år siden. All vekst i sysselsettingen kommer i offentlig sektor.

 Tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at en tredjedel av befolkningen ikke er i arbeid. Andel unge som ikke er i arbeid, ser ut til å bli den høyeste på over 20 år.

Under regjeringen Stoltenberg ble det skapt 360.000 flere arbeidsplasser i Norge og to av tre kom i privat sektor. Under denne regjeringen er det bare blitt 32.000 flere arbeidsplasser, to av tre i offentlig sektor.

Samtidig har regjeringen gjort norsk økonomi enda mer avhengig av oljeinntekter. Ved hver korsvei har de hentet mer penger i oljefondet for å få budsjettene til å gå opp. Fortsetter vi på den kursen, går oljefondet tomt om noen tiår. Norge kan gjøre bedre. Men må politikken blir bedre.

Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Ap