En hyllest til mangfoldet

For Østfold Arbeiderparti er kampen for alle menneskers rett til å elske den de vil, en del av vår likestillings- og frihetskamp.

Prideflagg

Heldigvis er vi kommet langt i Norge når det gjelder å likestille LHBTI-personer juridisk, og særlig er det viktig å minne om at det var under Stoltenberg II-regjeringen vi fikk en felles ekteskapslov (for øvrig mot FrPs stemmer), at kunstig befruktning for lesbiske par ble tillatt og det ble foretatt en styrkning av vernet mot diskriminering, samt opprettelsen av LHBTI-senteret og en økning i støtte til PRIDE-arrangementer. 

Likevel er vi langt fra mål. Vi vet at mange LHBTI-personer møter både formell og uformell diskriminering i Norge i dag. Kampen for LHBTI-personer må, som en rekke andre viktige kamper i samfunnet, kjempes fordi det fortsatt finnes de som møter fordommer, og på den måten opplever å ha dårligere levekår. Det er til eksempel også en betydelig forskjell på det som betegnes som "opplevd mulighet til å være åpen" om man sammenlikner bygd og by. Her kan vi alle gjøre en innsats ved å forsøke å tenke hva vi som fellesskap, men også som individer og enkeltmennesker, kan gjøre for å bidra til å skape et inkluderende samfunn i byen vår. 

Østfold Arbeiderparti er krystallklare på at vi gjennom vår politikk ønsker å tilrettelegge for at vårt samfunn er, og skal fortsette å være, plass til alle - uansett hvilket kjønn du identifiserer deg med og hvilket menneske du forelsker deg i. Derfor oppfordrer vi alle til å delta på Østfold PRIDE i Fredrikstad lørdag 25. august 2018. 

Vi skal svaie regnbueflaggene våre høyt og vi skal stå på stand for de verdiene vi mener er viktige bærebjelker i det samfunnet vi kjemper for. Vår deltakelse er en hyllest til de som har tatt kampene før oss, det er en hyllest mangfoldet - og det er en hyllest til grenseløs kjærlighet mellom mennesker.

God PRIDE! 

Siri Martinsen

Østfold Arbeiderparti