Sentrumspartiene vil svekke helikopterberedskapen på Rygge

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vil ha omkamp i Stortinget om vedtaket om å styrke helikopterberedskapen for spesialstyrkene på Rygge.

Svein Roald Hansen


– Det er foruroligende i en tid der Stortinget diskuterer store svakheter ved terrorberedskapen at disse partiene driver et slikt distriktspolitisk spill for galleriet, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (A).

I forliket om langtidsplanen fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for at spørsmålet om egne hærhelikoptre først avgjøres når landmaktutredningen behandles politisk i Stortinget i oktober/november 2017. - Det er selvfølgelig uaktuelt for Ap å bryte avtalen vi inngikk i fjor høst, verken når det gjelder å styrke helikopterkapasiteten på Rygge eller hærens behov i nord, sier Svein Roald Hansen.

De tre sentrums-partiene la torsdag fram et forslag i Stortinget om å beholde helikopterbasen for Bell-helikoptrene på Bardufoss. I langtidsplanen er det vedtatt å flytte 9 av disse helikoptrene til Rygge for å styrke helikopterkapasiteten for spesialstyrkene på Rena.- Det disse partiene åpenbart glemmer, er at spesialstyrkene har ansvar for hele landet, og ikke er en øremerket kapasitet for Østlandet. I et terrorangrep, hvor forsvaret må bistå politiet, er det viktig at det er tilstrekkelig helikopterkapasitet på Rygge, sier Svein Roald Hansen.