Spørsmål fra Stein Erik Lauvås til samferdselsministeren

stein

Kan statsråden rydde all tvil av veien og bekrefte at tjenestetilbudet ved trafikkstasjonen på Ramstad vil bestå og at ingen av de foreslåtte endringene i tjenestetilbudet gjennomføres?  Begrunnelse Trafikkstasjonen på Ramstad ved Mysen i Østfold gir et viktig tilbud til innbyggere og næringsliv i en stor region med over 50.000 innbyggere. Nå står tjenestetilbudet i fare for å bli sterkt redusert. Noe som vil føre til økt bruk av tid og økte utgifter så vel for enkeltpersoner som næringslivet når man må reise lenger for å få utført tjenestene det er behov for.