Fri og uavhengig

Etter at Donald Trump vant valget i USA har jeg tenkt at vi skal være glade for anstendigheten blant norske politikere, og at vi må ta vare på det mediemangfoldet vi har i Norge. Vi skal være glad for den store bredden i papiraviser, nettaviser, lokale, regionale og nasjonale aviser, fagpressen – og et mylder av TV og radiostasjoner.

Stortingskandidat Arve Sigmundstad

En fri, uavhengig og maktkritisk presse er en av bærebjelkene for rettstaten, for folkestyret – og i siste instans garantisten og det siste forsvarsverk mot politisk korrupsjon og maktmisbruk. Det er med bekymring jeg har merket meg hvordan presidenten i USA har brukt valgkampen, og nå posisjonen som verdens mektigste mann til å diskreditere journalister og medier han oppfatter som brysomme.

Her hjemme står vi ved inngangen til en valgkamp, og det er da med enda større bekymring jeg merker meg hvordan høyrekreftene her hjemme følger i Donald Trump sine fotspor.

I helgen var ikke mindre enn tre statsråder fra Erna Solberg sin regjering aktive i sosiale medier med angrep både på navngitte aviser, redaktører og journalister. Dette skjedde etter at avisen Nordlys utfordret representanter fra regjeringspartiene på valgløfter som ble gitt med store bokstaver før forrige valg. Nok en gang er det en justisminister i Erna Solberg sin regjering som bruker sin posisjon og tyngden som folkevalgt til å angripe, diskreditere og til slutt true med å boikotte medier som tar opp saker justisministeren ikke liker. Dette er alarmerende, ikke minst fordi det er landets justisminister som gjør det.

Høyresidens kamp for å diskreditere den frie og maktkritiske presse fortsetter - og jeg registrerer at regjeringen Solberg nå har hatt to justisministre, som begge kjører i samme spor. Medier og journalister forsøkes diskreditert, fakta underslås, og politiske maktposisjoner brukes til å mistenkeliggjøre kritiske spørsmål og journalister og redaktører trues med boikott om de stiller ubehagelige spørsmål. Det er på tide å slå et slag for den frie og uavhengige pressen, høyresidens forsøk på å undergrave og diskreditere den frie presse gir grunn til bekymring.

En fri, uavhengig og maktkritisk presse er en av bærebjelkene for rettstaten, for folkestyret – og i siste instans garantisten og det siste forsvarsverk mot politisk korrupsjon og maktmisbruk.

Arve Sigmundstad 
Stortingskandidat Østfold Arbeiderparti