Gratis buss på kveld og i helgene over hele Østfold!

For å utnytte kapasiteten på bussene og for å få flere til å kjøre buss, vil Arbeiderpartiet innføre en prøveordning med gratis buss på kveld og helger over hele Østfold.

original_1478640713_0653358

I perioder i løpet av døgnet kjøres det busser med få eller ingen passasjerer. Vi tror at gratis buss vil gi oss en passasjervekst slike perioder og ønsker å starte opp med et forsøk med gratis buss alle hverdager etter kl. 1800 og hele lørdag og søndag. Ved å gi et tilbud om gratis buss på kveldstid, gir vi også et forbedret tilbud til ungdommen i fylket. Vi håper og tror at dette vil bidra til mindre foreldrekjøring og flere reisende. Forsøket skal gjelde for alle busser som går internt i Østfold.

Gjennom dette forsøket har vi en forventning om at flere unge vil benytte seg av kollektivtilbudet på kveldene. Vi tror også at flere voksne og barnefamilier vil benytte seg av kollektivtilbudet i helgene. Når flere blir vant til å ta buss er det også trolig at det blir lettere for dem å ta bussen til og fra jobben. Gratis buss vil også gi økt sikkerhet på bussene ved at det ikke lenger blir nødvendig med kontanter om bord i bussene. Vi vet også at enklere passasjerhåndtering vil gi kortere opphold ved bussholdeplassene.

Kort om ordningen:

• Gratis buss for alle etter kl 1800

• Gratis buss i helgene

• Ordningen gjelder i hele Østfold

• Oppstart våren 2016

• På områder uten passasjergrunnlag må FleXX ordningen videreutvikles.

Ordningen med gratis buss vil gjelde fra sommeren 2016 og vil koste mellom 13 og 14 millioner kroner.

Østfold Arbeiderparti ønsker flere reisende med buss i fylket. Et godt samferdseltilbud over hele fylket er en av våre viktigste saker. For å oppnå en bærekraftig utvikling og en fremtidsrettet klimasatsing har Arbeiderpartiet stått bak en rekke tiltak for nettopp å oppnå dette. Etablering av El-ladepunkter over hele fylket er ett slikt tiltak. Bruk av biogass på bussene er et annet eksempel. Glommaringen, og Østfoldringen er andre eksempler som er innført. I tillegg er mage fornøyd med FleXX ordninger som bringer dem fra dør til dør for prisen av en bussbillett. 

- Nå går vi ett skritt videre. Vi ønsker å øke kollektivbruken i fylket gjennom å innføre en forsøk med gratis buss i Østfold. Når vi ser alle argumentene samlet, er dette et forsøk vi ikke har råd til å la være å prøve ut! 


Ole Haabeth

Fylkesordfører (Ap)

Siv Henriette Jacobsen
Fylkesvaraordførerkandidat, Østfold Arbeiderparti

Andreas Lervik
3. kandidat til fylkestinget for Østfold Arbeiderparti