Et tog på vei inn til Oslo S kjører under broa som går på tvers av skinnene. Foto: Øivind Haug

ARBEIDERPARTIET GARANTERER FOR FRAMDRIFT FOR ØSTFOLDBANEN

De siste dagene er det skapt et inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke ønsker å videreføre Østfoldbanen. 

Dette er feil. Arbeiderpartiet har gått i front i kampen for å bygge ut Østfoldbanen i alle år. Der står vi fortsatt.

Arbeiderpartiet er klart kritisk til et regjeringen går bort fra ambisjonen om Intercity-utbyggingen i Østfold. Denne ambisjonen står fast fra vår side! Derfor legger vi inn mer midler til videre planlegging av InterCity-utbyggingen.

Arbeiderpartiets transportfraksjon har arbeidet hardt for å realisere Østfoldbanen. Men vi har flere mål:

  • Utslippene fra transportsektoren skal ned.
  • Bygge sterkere bo- og arbeidsregioner.
  • Forhindre sosial dumping i transportsektoren og sikre et seriøst arbeidsliv
Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen, Stein Erik Lauvås, Solveig Vitanza og Shakeel Rehman

Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnbekk-Waagen, Stein Erik Lauvås, Solveig Vitanza og Shakeel Rehman - stortingskandidater for Østfold Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet omprioriterer for 7,8 milliarder kroner i sitt alternative opplegg for Nasjonal Transportplan (NTP). I tillegg satser vi milliarder på vei.

Et annet ønske fra partiets side er å øke satsningen på byvekst-avtaler og kollektivprosjekter med til sammen tre milliarder kroner i 12 årsperioden. Staten bør bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivprosjekter i de store byene.

Arbeiderpartiet mener at regjeringen går bort fra ambisjonen om InterCity-utbyggingen på Østlandet. Vi ønsker å satse på jernbane gjennom Østfold.

Ikke minst påpeker Arbeiderpartiet at både Fredrikstad og Sarpsborg har planlagt en byutvikling ut fra at det skal anlegges nye jernbaneanlegg og nye stasjoner. Både kommunale og statlige myndigheter har i årevis planlagt ut fra dette.   

Det er også nødvendig med en større satsning på tiltak for øke godstransport på jernbane. Vi ønsker flere midler til nye krysningsspor, nye tilsvinger, nye terminaler, elektrifisering og andre tilt tak som vil styrke godstransport på bane. Arbeiderpartiet understreker også viktigheten av å få på plass en påkobling for Østfoldbanens østre linje på Ski.

 Det er lett å legge togskinner med monopolpenger. FrP har 400 milliarder mer i sin ramme – det helt useriøst. Den slags lekepenger er ikke spesielt mye verd.  

Det er grunn til å minne om at det er Arbeiderpartiets regjeringer som historisk sett har gjennomført de store jernbaneutbygginger, helt fra dobbeltsporet Ski–Sandbukta på begynnelsen av 90-tallet. Men da Bondevik-regjerningen kom i 1997, ble det stopp for videre utbygging.

Arbeiderpartiet satte i gang nytt dobbeltspor Ski–Oslo og la fram InterCity-utbyggingen, som vi nå bekrefter skal gjennomføres.

I stedet for å gremmes over at regjeringspartiene i Stortinget støtter oss i at utbyggingen av InterCity ikke skal stoppe i Råde, bør vi glede oss over at det da er et solid flertall bak at dette ikke avlyses, slik regjeringen la opp til.

Oppsummert: Det hersker ingen tvil om at Arbeiderpartiet vil realisere planene om en utbygging av jernbanen i Østfold. Men vi kan ikke bygge uten å planlegge. Derfor setter vi i første omgang av penger til en god planlegging. Så forutsetter vi en videre utbygging er på plass ved rullering av NTP i 2025.

En rød-grønn regjering er den beste garantisten for jernbaneutbyggingen i Østfold!

På vegne av Østfold Arbeiderparti,

Jon-Ivar NygårdElise Bjørnebekk-WaagenStein Erik Lauvås Solveig VitanzaShakeel Rehman