To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug

Barn og unges psykiske helse

Et reelt løft for vår psykiske helse krever mer enn fine ord

Opptrappingsplan uten opptrapping Torsdag behandlet Stortinget Høyre-regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Flesteparten av barn og unge har god psykisk helse. Samtidig viser ulike undersøkelser at stadig flere barn og unge opplever psykiske plager og lidelser, stress, kroppspress, ensomhet og bekymringer. På tvers av partiskalaen er alle enige om at det må gjøres mer for å hindre at barn og unge får psykiske plager og lidelser. Men der stopper dessverre enigheten. Arbeiderpartiet ønsker mer forpliktelser og tydeligere tiltak.

Opptrappingsplanen skildrer mange av utfordringene, men inneholder ingen forpliktelser. Høyre-regjeringen legger opp til at barn og unges psykisk helse må konkurrere om oppmerksomheten i alle kommende statsbudsjett og prioriteringer.

Et reelt løft for barn og unges psykiske helse krever forpliktende tiltak og prioriteringer over tid.

Unge på utsiden Mange unge som står på utsiden av skole og arbeidslivet sliter med en dårligere psykisk helse, og andelen unge som blir uføre, eller som kommer på en helserelatert ytelse er økende. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger i aldersgruppen 18-29 år hadde hele 70 % en psykisk lidelse i 2018.

Å stå på utsiden av jobb og utdanning er ofte en tragedie for de som rammes, men det er også et problem for felleskapet.  De som ikke har arbeid har gjennomgående dårligere helse og inntekt enn de som er i arbeid. Og det er dessverre fortsatt slik at foreldrenes bakgrunn og inntekt påvirker barns muligheter.

Vi kan ikke fortsette som før. Vi må evne å se hele mennesket.

Løsninger i fellesskap Mange unge med psykiske utfordringer blir i dag henvist til ventelister, og utfordringer får vokse seg til problemer.  Ansatte som jobber med unge må ha tid og tillit til å gi tilpasset oppfølging, og samarbeide på tvers av sektorer.

Fortsatt er det mange unge som har tøffe hverdager, som ikke opplever å passe inne eller slippe til.

Det er ikke alene deres problem, det er vårt problem som krever løsninger i fellesskap

Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant

En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug