Siv foran busk i Kulåsparken

En skole der alle kan lykkes - med fleksible opplæringsarenaer!

av: Siv Henriette Jacobsen

Nye Østfold fylkeskommune skal ha et godt og variert utdanningstilbud i videregående opplæring, det skal Arbeiderpartiet sørge for dersom vi vinner valget. At flere fullfører skoleløpet er viktig for den enkelte med tanke på framtidsmuligheter og det er også viktig for samfunnet rundt. Utdanning er en avgjørende del for å sikre at færre blir stående utenfor arbeidslivet, det bidrar til å redusere forskjeller og gir økonomisk trygghet.

For at flest mulig skal fullføre er det avgjørende at elevene trives i skolen, at de føler på mestring rundt læring og at de får både hjelp og tilstrekkelig med utfordringer.

Å jobbe for en skole der alle kan lykkes, er noe av det aller viktigste for Østfold Arbeiderparti. 

Det er ikke alle elever som opplever den ordinære skolen som noe for dem. Det er ikke så rart, gitt at folk er forskjellige og har behov for ulike læringsmetoder. Det som er viktig er å sørge for at utdanningstilbudet er variert og at det er tilpasset det faktum at ikke alle elever får vist sitt potensiale i ordinær opplæring.

Et godt eksempel på en fleksibel opplæringsarena i Østfold er Café Hanco i Fredrikstad. Der har de undervisning i ulike fag som naturfag, engelsk og norsk. I tillegg er det mye praktisk læring i form av blant annet skogdrift, café og kokk.

For et par uker siden var jeg i Indre Østfold og besøkte Fortene på Høytorp. Der signerte jeg på vegne av fylkeskommunen og Saxe Frøshaug på vegne av kommunen en intensjonsavtale om samarbeid med Team Fortene – et nytt, fleksibelt yrkesfaglig opplæringstilbud. Team Fortene legger praktisk tilnærming i læringen til grunn. Det vil være et viktig utdanningstilbud for de elevene som lærer bedre ved å gjøre.

Østfold Arbeiderparti heier på det gode arbeidet som gjøres i fylket vårt på dette området. Skal vi ha en videregående opplæring som er god for alle, må vi ha ulike tilbud. Målet er at flest mulig skal lykkes og få verktøy de kan bruke senere i livet. Fleksible opplæringsarenaer som disse bidrar til det. Det bidrar til at vi ser alle elever for den de er, og ikke gir noen opp som følge av at de ikke trives i A4-skolen.

Hvis Østfold Arbeiderparti vinner valget vil skole og utdanning være et svært viktig og høyt prioritert felt. Vi skal fortsette å ha høye ambisjoner på vegne av elevene. Vi skal fortsette arbeidet som har blitt gjort både i Viken og i gamle Østfold når det kommer til sosial utjevning i skolen. Østfold-skolen skal være et sted der alle elever har reelle muligheter til å lykkes!

Siv Henriette Jacobsen

Å jobbe for en skole der alle kan lykkes, er noe av det aller viktigste for Østfold Arbeiderparti.

siv henriette 1
– Siv Henriette Jacobsen