HÅPLØST OM REGIONER

Ved hjelp av en politisk hestehandelsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil Østfold Fylke nå raderes bort av kartet og erstattes av en ny region som strekker seg fra Kornsjø til Hemsedal.

Stein Erik Lauvås

Flertallet av Østfolds partier og Østfold Fylkesting har sagt nei til denne nye regionen. Akershus har sagt nei og Oslo sa bestemt ifra tidlig at de ikke ønsket å være med i en slik region. Oslo har fått viljen sin og har blitt lyttet til. Det er bra.

Østfold blir ikke lyttet til. Ikke Akershus heller. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre durer fram og vedtar i Stortinget med minst mulig flertall en løsning som snart bare de selv mener er god. Men dette var altså prisen på avtalen med Venstre om et nytt inntektssystem for kommunene i Norge som regjeringen fikset fram.

Regjeringen har ført en elendig prosess i denne saken, det var ikke tid nok, det var ikke klart hvilke nye oppgaver denne nye regionen skal løse og på toppen av det hele mener jo regjeringspartiene at fylkene skal miste oppgaver. Så man må undres på hva nå vitsen egentlig er.

Noe av poenget med nye regioner var at de skulle utgjøre en felles bo og arbeidsregion, det er ikke mange som dagpendler fra Østfold og til Buskerud for å arbeide, til det er avstanden for stor, det tar litt tid å komme seg fra Halden til Hemsedal. Ikke noe galt med Hemsedal, men de fleste Østfoldinger som skal til Hemsedal reiser ikke over dagen.

Men denne nye regionen hylles altså av Østfolds Stortingsrepresentanter fra Høyre og Fremskrittspartiet og de kommer til å stemme for sammenslåing i Stortinget.

Østfold Arbeiderparti har sagt tydelig nei til denne nye fylkeskonstruksjonen og vil også stemme imot i Stortinget. Skal vi endre fylkesgrenser må det i det minste være et fornuftig grunnlag å gjøre det på. Det finnes ikke et slikt grunnlag slik det nå ser ut.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Leder Østfold Arbeiderparti