Skole og helse, i verdensklasse

Om du er student, direktør eller ufør, arbeidstager eller pensjonist, så får du – i Norge – helsetjenester i verdensklasse. Gratis.

Stortingskandidat

Jeg har kjent det på kroppen, og jeg har sett det på nært hold – hvor sårbare vi er. Når livet settes på vent, og ingenting annet betyr noe. Da er de der. Helsefagarbeiderne, sykepleierne, legene – spesialistene.

Ingen spør hvor mye penger du har i lommeboka, eller i banken. Det eneste de er opptatt av, er hvordan de best kan hjelpe. Alle kan få behov for en velferdsstat som stiller opp, men det fordrer at vi stiller opp – at vi bidrar med vår del av spleiselaget.

Ellers vil det systemet som har gitt oss et av verdens beste land å leve i – forvitre.

For det er jo slik - felleskassa har et begrenset budsjett. Og utgifter henger sammen med inntekter.

Derfor hviler det stort ansvar på partier som svekker inntektene til felleskassa, og driver valgkamp på å fortsette slik. Det er ikke bærekraftig - det er ikke slik vi ruster oss for fremtiden.

Unges psykiske helse og skolebarnas behov for å bli sett - og fulgt opp - krever at vi voksne prioriterer. Arbeiderpartiet vil prioritere et løft for skolen vår - med 3000 flere lærere, økt satsing på tidlig innsats – og en lese, skrive og regnegaranti for de minste barna.

Det vil koste, og vi er ærlige på at vi trenger penger til å betale regningen.

«Men det går jo bra i Norge», sier du. Jo da, flaks med kronekursen har hjulpet. Sammen med en rekordhøy oljepengebruk som regjeringen selv advarer mot – slik kan det ikke fortsette. Da må skattekutt betales med færre lærere, færre omsorgsarbeidere, færre sykepleiere og kutt i velferdstjenestene.

Landet trenger en regjering som prioriterer helse, skole og eldreomsorg – foran store skattekutt til de som har mest fra før. En regjering med en ambisjon om 300.000 flere arbeidsplasser på ti år - og med en plan for å lykkes.

En slik regjering krever et stort, styringsdyktig Arbeiderparti. Det er alvor nå. Det er dager igjen til valget, målingene viser at det blir tett. Hver stemme teller.

Jeg håper på din stemme, for at vi i fellesskap skal fortsette å bygge landet.

Et land hvor vi bryr oss om hverandre, et land hvor vi står opp for hverandre – et land hvor direktøren sin sønn og vaktmesteren sin datter går på skole sammen – og hvor ingen spør hvor tjukk lommeboka di er, når ulykken treffer.

Alle skal med – godt valg.

Arve Sigmundstad

Stortingskandidat

Arbeiderpartiet