Nominasjonskomiteens listeforslag

På møte mandag 3. oktober utarbeidet nominasjonskomiteen sitt foreløpige listeforslag. Kommunepartiene har nå tiden fram til 1. november til å komme med sine innspill til listeforslaget. Nominasjonskomiteens leder Ole Haabeth, sier at komiteen har lagt vekt på medlemmenes rådgivende medlemsavstemning, men ikke bare den. Komiteen har et selvstendig ansvar for at listeforslaget skal inneha fornyelse, spredning i alder og erfaring, og ikke minst var komiteen samstemte på at fylkets regioner skal være representert på de mest sentrale plassene med dyktige og samlende kandidater, sier Haabeth.

original_1478638266_660523

Listeforslaget:

1. Stein Erik Lauvås, Marker

2. Elise Bjørnebekk-Waagen, Sarpsborg

3. Svein Roald Hansen, Fredrikstad

4. Inger-Lise Skartlien, Rygge

5. Arve Sigmundstad, Halden

6. Siri Martinsen, Fredrikstad

7. Shakeel Rehman, Moss

8. Cecilie Agnalt, Skiptvet

9. Sindre Martinsen Evje, Sarpsborg

10. Siv Henriette Jacobsen, Moss

11. Mohamed Warsame, Fredrikstad

12. Wenche Olsen, Halden

13. Vegar Finnes, Trøgstad

14. Mona Vauger, Hvaler

15. Jon Ivar Nygård, Fredrikstad

Nominasjonskomiteens endelige listeforslag skal etter årsmøtevedtaket sendes ut innen 15. november. Det er dette forslaget som danner grunnlaget for behandlingen på nominasjonsmøtet 26. november.