Flyseteavgiften

Flyseteavgiften som regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og Krf skal innføre for å dekke inn andre prioriteringer i statsbudsjettet, har skapt sterke reaksjoner landet rundt.

original_1478640746_6956851

Flybilletter blir dyrere, flyruter kommer til å bli lagt ned og arbeidsplasser kommer til å bli rammet med nedleggelser. Det avvises at avgiften har noen miljøeffekt. I Østfold sier NHO og Moss lufthavn i en felles pressemelding at avgiften vil ha dramatiske konsekvenser både for lufthavnen og for mange andre Østfoldbedrifter som leverer til lufthavnen.

De mener både Torp og Moss lufthavn er direkte truet med konkurs og nedleggelse som konsekvens av den nye avgiften. Østfoldingene vil miste sin flyplass og 500 som har sin arbeidsplass på flyplassen vil bli direkte berørt.

Miljøaspektet karakteriseres som tull. Samtidig ser vi at de 4 partiene som står bak forliket i statsbudsjettet fraskriver seg ansvaret og skylder på hverandre. Alt tyder på at flyseteavgiften blir vedtatt. Det skal Ingjerd Schou fra Høyre, Ulf leirstein og Erlend Wiborg fra frp og Line Henriette Holten Hjemdahl bidra til. Det er fristende å kopiere alle friske karakteristikker fra de samme 4 stortingsrepresentantene da den rødgrønne regjeringen ville begrense antall flybevegelser på flyplassen, noe vi fikk omgjort. Jeg skal imidlertid nøye meg med å peke på at her møter de seg selv i døra, og gi dem min sympati. Det er tøft å kjenne partipisken i lokale saker.

Irene Johansen, stortingsrepresentant Ap