Stolthet og vemod i NSB

Arbeiderpartiet er imot privatiseringen av NSB og mener våre felles ressurser bygd opp gjennom generasjoner fremdeles må eies og styres av fellesskapet, å privatisere NSB er ganske enkelt et svært dårlig forslag som ikke burde bli satt ut i livet.

original_1478641568_6883428

NSB konsernet har sendt ut sin årsrapport for 2015 med overskriften Stolthet, Vemod og Vilje.

Rapporten fra NSB konsernet er på 155 sider men konsernsjefens egen oppsummering er forbilledlig kort, han skriver blant annet :

NSB konsernet har et driftsresultat på over 2800 millioner kroner for 2015.

NSB konsernet har økt antall reiser med 26 % de siste fire år og har tatt i bruk 71 nye togsett.

NSB konsernet har snudd underskudd til overskudd i Cargo Net og fått lønnsomhet i å få gods fra vei til bane.

Det konsernsjefen ikke direkte nevner i sin korte oppsummering er utbyttet som er tatt ut fra NSB til fellesskapet i de siste 4 årene, det er på formidable 1.564 millioner kroner.

Nå vil regjeringen privatisere NSB og gi private eiere muligheten til å ta utbytte. En gigantoverføring av våre felles verdier rett i lomma på private eiere.

Arbeiderpartiet er imot privatiseringen av NSB og mener våre felles ressurser bygd opp gjennom generasjoner fremdeles må eies og styres av fellesskapet, å privatisere NSB er ganske enkelt et svært dårlig forslag som ikke burde bli satt ut i livet.

Jeg forstår konsernsjefen svært godt når han i sin oppsummering skriver at det er med vemod han ser at NSB konsernet nå ikke lenger skal ha livets rett.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant