Midlertidig endring av permitteringsregelverket

Arbeiderpartiet foreslår i Stortinget en midlertidig endring av permitteringsregelverket.

original_1478640681_793402

Mandag la Arbeiderpartiet fram et forslag i Stortinget der det foreslås å endre permitteringsreglene slik at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 10 til 5 dager, perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering økes fra 30 til 52 uker, og at det kan legges til rette for delvis permittering gjennom å tillate permittering i 40 prosent med dagpenger, mot 50 prosent i dag. Dette er i tråd med det vår regjering innførte etter finanskrisen i 2008 som et midlertidig tiltak.

– Vi kan ikke bestemme oljeprisen. Men vi kan handle målrettet for å ta vare på de som blir ledige, og hjelpe bedriftene til å ta vare på viktig kompetanse, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet foreslår at disse endringene skal gjøres gjeldende for inneværende budsjettår, og at endringene skal vurderes på nytt i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017.

Les mer om forslaget her