Tyrkia må trekke styrkene ut av Syria

NATO landet Tyrkia som er en av Norges allierte har invadert Syria for å bekjempe den kurdiske YPG militsen.  YPG var på vestens side i kampen mot IS og mistet mange i en årelang kamp på våre vegne. Kurderne har gitt et viktig bidrag i kampen mot IS og har etablert et godt fungerende selvstyrt område i nord.  Tyrkias invasjon er et klart brudd på menneskerettighetene og må fordømmes på det sterkeste av Norge og NATO.  Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg ber derfor regjeringen og Stortinget om å vedta en klar fordømmelse av Tyrkias handlemåte.

Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg Tomas C. Archer leder