Alle prosjektene i Østfold forsinkes

I flere uker har representanter fra regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre turnert land og strand med hyggelige nyheter fra Nasjonal Transportplan. Her i Østfold var det at penger til mudring av Borg Havn kommer inn igjen og at E18 skal bygges ut også gjennom Akershus, til Vinterbro. Det er bra.Men når planen endelig kom, kom også skuffelsene for oss i Østfold. Alle prosjektene forsinkes.

Nasjonal transportplan

Bypakka i Nedre Glomma har bare midler til strekningen Ørebekk – Seut, som er i gang. Riksvei 110, 111 og ny bro over Glomma er ikke nevnt. Dermed forsinkes hele bypakka, og heller ikke her er det lagt opp til samtidighet i planlegging og utbygging av vei og jernbane. At det er penger til kollektiv-, gang- og sykkelveier i Nedre Glomma, er bra, men erstatter ikke behovet resten av bypakka.

Utbygging av riksvei 19 i Moss er prioritert med statlige midler først fra 2024. Skal det starte opp før må det blir med bompenger. Forventninger om å bygge ut jernbanen og ny rv 19 samtidig, slik Høyre og FrP har skapt forventninger om, vil ikke skje.

Utbyggingen av dobbeltsporet, som alle de fire partiene bak regjeringen i 2013 sa burde være i Halden i 2025, forsinkes. Nå er Halden utsatt til 2034, og strekningen videre til grensa er ikke en gang nevnt

Utbyggingen gjennom Moss går imidlertid som planlagt med åpning i 2024. Tilsynelatende er også utbygging av Seut – Sarpsborg innen 2026 prioritert, men hoveddelen av de statlige midlene ligger ikke inne før i 2024-2030. Det skaper usikkerhet.

 Når regjeringen markedsfører tidenes vei- og jernbaneutbygging, er det riktig. Men i Østfold forsinkes viktige veiprosjekter i Nedre Glomma og dobbeltsporet jernbane kommer altfor sent til Halden.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti