Årsmøte i Østfold Arbeiderparti

Østfold Arbeiderparti avholder årsmøte 15. og 16. april på City Hotel i Fredrikstad.

original_1478640643_9597929

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske innleder om den aktuelle politiske situasjonen på årsmøtets første dag. 127 valgte delegater deltar sammen med inviterte gjester og styremedlemmer.

Arbeid og utdanning er hovedtemaer på det politiske verkstedet som gjennomføres lørdag formiddag. Her skal administrerende direktør på Borregaard - Per A. Sørlie innlede om innstillingen fra Arbeiderpartiets industriutvalg.

Årsmøte skal være et politisk verksted og det er lagt opp til “Vandrende grupper” som svarer på spesielle utfordringer for Norge som en industrinasjon og Østfold som et industrifylke. Innspillene skal oversendes Arbeiderpartiets programdebatt.

Behandles skal også alle innkomne forslag, beretning, regnskap og handlingsplan. Valg av nye tillitsvalgte.

Årsmøtedokumentene er samlet i heftene "historien" og "framtiden".