PØLSER, POLITIKK, HØYRE OG FRP

av: Stein Erik Lauvås

Det var engang noen som uttrykte at pølser og politikk ville man ikke vite hvordan ble laget, da ville man miste sin gode nattesøvn. Så ille er det vanligvis ikke her i landet, det meste av både pølseingredienser og politikkutforming tåler dagens lys. Det meste.

Men nå må det være på sin plass å minne litt om hva FRP og Høyre har holdt på med mens de har hatt makten her i landet. FRP og Høyre gikk straks løs på arbeidsmiljøloven og sørget for å svekke en rekke paragrafer om blant annet retten til fast ansettelse. Så satt FRP i Stortinget og i regjeringen, hvor de hadde både finansministere og samferdselsminister og stemte for alle bompengeprosjekter i 7 år, noe som førte til rekordinnkreving av bompenger her i landet, mens lovnaden fra FRP var et bomfritt Norge, bare de kom i regjering. Ta en titt på Youtube og hør på Siv Jensen rope ut budskapet om nei til bompenger.

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås, leder av Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant

Så startet avgiftskjøret mot vanlige folk, økning i elavgiften, økt dieselavgift med 600 millioner, sukkeravgiften opp med 80 prosent, flypassasjeravgift som kostet Østfoldsamfunnet om lag 1000 arbeidsplasser bare for å nevne noe. Avgiftstrykket mot vanlige folk økte med over 6 Milliarder kroner med FRP inne i regjeringskontorene. Samtidig kuttet de sterkt i skatten til Norges aller rikeste og forskjellene mellom de som har lite og de som hadde mer enn nok fra før av bare økte.

 Høyre og FRP har med kirurgisk presisjon vridd skatter og avgifter slik at det kommer Norges rikeste til gode, mens den alminnelige lønnsmottager har tatt smellen.

 Så gikk de løs på vårt felles helsevesen hvor de sørget for et privatiseringssystem som tapper våre offentlige sykehus for penger og kompetanse. Deretter tok de for seg jernbanen som vi i fellesskap har bygd opp, og sørget for at private selskaper tok over med stor iver og mange høytlønte direktører som tjener gode penger.

Deretter tok de og tvangssammenslo en rekke fylker og vi fikk blant annet Viken, en konstruksjon så uhensiktsmessig at de aller fleste bare må riste på hodet. Og så gikk Høyre og FRP løs på velferdsordningene som har blitt bygd opp stein for stein gjennom mange tiår, som for eksempel skattlegging av overgangsstønad, høyere skatt for pendlerreiser,innstramming i barnetrygdsordninger for uføre, fjernet den skattefrie sluttvederlagsordningen, kuttet i ordninger for barn med dårlig syn og skjeve tenner og lista er mye lenger.

 For Arbeiderpartiet er det viktig at vanlige folk blir sett og tatt hensyn til, felles velferdsordninger, arbeid til alle, fellesskolen og et samfunn med små forskjeller er vårt politiske mål.

 Et samfunn hvor de som har mest bidrar mest, et samfunn som tar tak i de store utfordringene og løser de sammen er vårt mål. Et Norge hvor våre felles naturressurser eies av fellesskapet og et Norge hvor vi tar hele landet i bruk er vårt mål.

Arbeiderpartiet går til valg på at nå er det vanlige folks tur, de rikeste og best stilte har fått sitt og vel så det.

Landet trenger en ny regjering som har velferd, arbeid, klima og rettferdig fordeling som målsetning.

Arbeiderpartiet har den målsetningen og vi er ikke øyeblikk i tvil om at våre løsninger vil være til gavn for vanlige folk, i Østfold som i resten av landet. Og ja, jeg bruker konsekvent Østfold, og her kommer det en siste avklaring, dersom Arbeiderpartiet får bestemme så oppløses Viken Fylke, og vi tar Østfold tilbake.