SMALHANS

Stadig flere kommuner får det trangere melder Kommunal Rapport. Økonomene i Kommunenes Sentralforbund ( KS ) konkluderer med at kommunenes økonomiske handlingsrom er svekket og lånegjelden øker.

stein

Dette er åpenbart en dårlig kombinasjon og står i skarp kontrast til hva vi hører fra regjeringen som påstår at kommunene har mer enn nok penger.

 At økonomien i kommunene svekkes er ikke godt nytt for innbyggerne som jo skal ha tjenester levert fra kommunene, vi snakker om skole, barnehage, helse, omsorg og så videre.

Kommunene er jo vår felles fremste leverandør av velferdstjenester og at mulighetene til å gi et godt og bredt tilbud til befolkningen er grunnleggende viktig, for vi bor jo alle i en kommune.

Arbeiderpartiet har ved alle korsveier i Stortinget påpekt at kommunene bør få et større økonomisk handlingsrom, altså vil vi AP gi mer penger fra Staten til kommunene, av den enkle grunn at vi mener det er viktigere med felles velferdstilbud enn med skattekutt til de med mest fra før av.

 Dersom AP sine budsjettforslag hadde blitt vedtatt ville kommunene siden 2014 og fram til i dag hatt om lag 18 milliarder kroner mer å bruke på vår felles velferd, og det er et forsiktig anslag. Hadde det løst alle problemer ? Svaret er selvsagt nei, men det ville gjort det enklere å opprettholde gode tjenester. Det ville gjort det enklere å lyse ut hele faste stillinger i skole og i omsorgen, det ville gjort det lettere å gi støtte til ungdomstiltak og til frivillige lag og foreninger som gjør en suveren jobb i sine lokalsamfunn.

Vi i Arbeiderpartiet setter våre felles velferdsløsninger foran skattekutt til de med mest fra før av, og vi gjør det fordi det er riktig å gjøre, rett og slett. Så får vi bare ta til etterretning at dagens regjering med H, KRF og V med FRP sin støtte mener det motsatte og konstantere at Stortingsvalget i 2021 seiler opp som et av de mest avgjørende valgene i moderne tid.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant