Ikke mobb kameraten min!

Elevundersøkelsen fra 2016 forteller at ca 40% av elevene som har blitt mobbet av andre elever svarer at ingen voksne visste om mobbingen. Det er alarmerende! Det er et felles ansvar å løse problemet.

Ikke mobb kameraten

Nulltoleranse mot mobbing er foreslått lovfestet av regjeringen forrige uke. Det er bra at det nå er et forslag som tydeliggjør det ansvaret skolene har ift mobbing! Skolene vet nå hva som forventes av dem og de vil få sanksjoner hvis de ikke tar tak og hjelper dem som opplever mobbing. Det er bra med krav om bedre dokumentasjon, og flott at det også gjelder for skolefritidsordningen og leksehjelp!

Men for at en skole skal kunne gjøre dette arbeidet, må det en stor kompetanseøkning til blant lærere, skoleledelse, opplæringskontor og lærlingebedrifter. Her har regjeringen fortsatt en jobb å gjøre. Mobbing skjer også utenom skoletid, men alle barn og unge er tilknytta sin skole.

Det er en stor mangel på kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbesituasjoner samt hva man gjør etter at mobbingen stopper. Her bør lærerutdanningen ha mer om arbeid for gode læringsmiljø og mot mobbing. Det må også gis økte midler til kompetanseheving/skolering av skoleledelse og lærere om hvordan de konkret håndterer mobbing-også nettmobbing!

Uten kompetanse er det vanskelig å gjøre en god nok jobb! Og helt elementært er tid. Tid til hver enkelt elev. Tid til å bygge allianser og relasjoner. Lærerne skal ikke bare undervise, men også bidra til at barn og unge blir trygge. Da vil elevene lettere si ifra når noen har det vanskelig.

Arbeiderpartiet vil i sitt forslag til nytt partiprogram ansette flere lærere i skolen, det vil bety mye for hver enkelt elev. Vi vil også styrke skolehelsetjenesten som er en viktig tjeneste for elever som opplever problemer av ulik karakter i barne og ungdomsårene.

Alt som bidrar til å hindre mobbing er bra, når alt kommer til alt er det måten vi er mot hverandre som er viktig. Barn lærer også av voksne. Derfor må voksne gå foran, og vi må være gode rollemodeller!Tid og kunnskap er nøkkelord.

Når jeg gikk på ungdomskolen gikk en av lærerne mine med buttons på jakka. Han hadde merke alltid på venstre side av jakkeslaget, på hjertesiden. Symbolet var formet som en hånd, den var gul, og det var skrevet med sort skrift: Ikke mobb kameraten min! Alle kan gjøre en forskjell, Øyvind gjorde en forskjell hver dag, og han gjorde en forskjell for mange elever. Det kan vi andre gjøre også.

Ikke mobb kameraten min. Jeg kan være den ene, du kan være den ene som gjør en forskjell!

Cecilie AgnaltGruppesekretær Østfold Arbeiderparti.