Flypassasjeravgiften skal bort

Østfold Arbeiderparti ønsker Jotunfjell Partners lykke til med gjenåpningen av flyplassen på Rygge! Det haster nå med en gjenåpning av flyplassen for å komme med i sommerprogrammet for 2019.

illustrasjon

Innføringen av flyseteavgiften, som Frp og Høyre sørget for, medførte et tap av flere hundre arbeidsplasser. For å få gjenåpnet flyplassen sier den nye eieren Jotunfjell Partners, at fjerning av flypassasjeravgiften er en betingelse og at det er helt nødvendig med gode og forutsigbare rammebetingelser.

Dette er en klar bekreftelse på at det var ene og alene flyseteavgiften som knekte Rygge.

Arbeiderpartiet stemte i mot flypassasjeravgiften i Stortinget to ganger, men Høyre og Frp stod på sitt sammen med Venstre og KrF.

Arbeiderpartiet har programfestet at flypassasjeravgiften skal bort og erstattes med en avgift som har en klar miljøprofil og som er utredet før vedtak. En slik avgift må slå likt ut for alle flyselskap både på innenlands og utenlandsruter.

Østfold Arbeiderparti støtter fullt ut Jotunfjell Partners i det arbeidet som nå gjøres for en gjenåpning av flyplassen på Rygge.