Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten!

av: Shakeel Rehman, styremedlem Østfold Arbeiderparti

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og brukes gjerne som en samlebetegnelse på rettigheter vi har til ferdsel og bruk av naturen.

Det er et gratis fellesgode, som er en viktig del av kulturarven vår. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen.

Arbeiderpartiet mener at satsing på friluftsliv er noe av det viktigste vi kan gjøre for god folkehelse. Ved å ta vare på bynære parker og grøntområder vil vi bidra til at alle får muligheten til å oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.

Norsk friluftsliv er unikt! Med stillhet, uberørt natur og milevis av tilgjengelige skiløyper og stier i skog og fjell. Friluftslivet og naturopplevelser er en viktig del av vår kultur. Det binder oss sammen, skaper gode opplevelser, gir god livskvalitet, trivsel og bedre helse.

Vi har en fantastisk natur og en unik tradisjon for å åpne naturen for alle. Muligheten til å oppleve stillhet, vekk fra det travle byliv er en sentral del av det enkle friluftslivet i nærmiljøene. Men verdiene vi setter så stor pris på kan ikke tas for gitt.

Å ta vare på natur og friluftslivstradisjoner er noe av det viktigste vi kan gjøre fremover, også med tanke på utviklingen i folkehelsen. I tillegg har vi lange tradisjoner om å bruke og høste av naturen.

Shakeel Rehman

Shakeel Rehman, styremedlem i Østfold Arbeiderparti

Arbeiderpartiet ønsker å ta vare på bynære friluftsområder, parker, grøntområder samt legge til rette for attraktive, grønne aktivitetsområder i bomiljøer.

Vi skal legge til rette for offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder og sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle.

Vi vil sikre tilgang til strandsonen ved å opprettholde byggeforbudet i 100 meter-beltet til sjøen.

Arbeiderpartiet vil kjempe for at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle, og for at friluftslivet skal være en mulighet for alle - uavhengig av bakgrunn og lommebok. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å grunnlovsfeste allemannsretten!