Tryggere på ferie med EØS

Hva er poenget med felles regler? Spørreren var skeptisk til EØS-avtalen og hva som skulle være poenget med de samme reglene i 31 europeiske land.

Svein Roald Hansen

For eksportbedriftene er svaret rettferdig konkurranse om kundene i dette felles markedet. For deg og meg er svaret større trygghet, blant annet når vi ferierer i disse landene.

EØS-avtalen omfatter ikke landbruks- og fiskeripolitikken.  Men den omfatter mattryggheten. Maten som produseres og spises her hjemme, tilberedes etter de samme standardene som bønder og produsenter i Frankrike, Hellas eller Spania følger. Det betyr at du kan være ganske så trygg når du handler mat eller spiser på restaurant i våre europeiske naboland.  Kravene som settes til matproduksjonen i EØS-området er også den høyeste i verden. 

Trygg kan du også være på vannet i hotellspringen. Det smaker kanskje ikke som hjemme, men det inneholder ikke uhumskheter du ikke tåler. Kravene til vannkvalitet omfatter også badestrendene. «Blå strender» er merket etter samme kvalitetskrav i utlandet, som her hjemme.

Flyturen kan du være trygg på skjer med selskaper som er godkjent etter de høyeste sikkerhetskrav. Selskaper som ikke møter disse, får ikke fly, verken i eller til og fra Europa.

Så har EØS-avtalen noen år nå sørget for at mobiltelefonen kan brukes som hjemme. Regningen blir ikke høyere der ute enn her hjemme. 

Snart kan du også se de nettbaserte innholdstjenester du abonnerer på også på ferie i Europa.  EU vedtok i juni i fjor nye regler som skal sikre at forbrukere får tilgang til sine innholdstjenester ved ferie eller forretningsreiser i andre EØS-land. Nå blir disse reglene tatt inn i EØS-avtalen og vil omfatte også oss.

Og skulle uhellet være ute, vil det blå, europeiske helsekortet sikre deg tilgang til behandling der du er innen EØS-området, som om du var en av landets egne innbyggere. Ikke glem det hjemme. God ferie.

 

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet