Arbeiderpartiet foreslår 2 mill til VM i orientering

Svein Roald Hansen

Arbeiderpartiet foreslår at det bevilges 2 millioner til VM i orientering i Østfold neste år, i sitt forslag til revidering av statsbudsjettet.  Bevilgning foreslås gitt over næringsdepartementets budsjett, hvor VM-organisasjonen har søkt om et tilskudd på 5 millioner. 

 - Vi mener VM i orientering absolutt kvalifiserer for støtte fra staten, i likhet med flere store sykkelarrangementer og X-Games. Orienteringsporten er stor, ikke minst her i Østfold.  Jeg håper også regjeringen ser verdien av dette arrangementet og gir støtte, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

VM-arrangementet har fått støtte fra tippemidlene til utvikling av kartene. 

Dette blir det første VM-arrangementet i Østfold, uansett idrettsgren og er et samarbeidsprosjekt mellom fylkets åtte orienteringsklubber og Østfold o-krets. Det legges også opp til aktiviteter for alle barne- og ungdomsskoler i fylket.