Budsjettforliket: 2 + og 2 – for Østfold

Mandag fikk landet omsider er statsbudsjett for 2017. Regjeringspartiene, Venstre og KrF ble enige til slutt og sterkt forsinket. Mye kan sies om budsjettet-forliket. Men ser vi på Østfold ga forliket to positive ting: 2 millioner til Opera Østfold og mer planleggingsmidler til jernbanen, slik at planleggingen av dobbeltsporet gjennom Østfold ikke stopper opp. Det var bra. Begge deler kan de ha hentet inspirasjon til i Arbeiderpartiets budsjettforslag, hvor det lå 3 millioner mer til operaen og mer penger til jernbanen.

Det er synd de ikke hentet inspirasjon i vårt budsjettforslag på flere punkter. For to store minuser, bare for Østfold, er at de neste år skal ta 427 millioner fra sykehusene gjennom den såkalte «avbyråkratiserings-reformen» regjeringen har drevet med.

Tidligere er sykehusene vært skjermet for dette kuttet, for det er kutt i bevilgningene det er.  For Helse sør-øst betyr dette 230 millioner mindre å drive for i 2017. Det gjør det ikke enklere for Sykehuset i Østfold å få balanse i økonomien.  Forskjellen til vårt budsjett er nå ca 1,5 milliarder. Av dette ville Helse sør-øst fått 767 millioner mer.

Det andre området de burde hentet inspirasjon fra er kommuneøkonomien. Budsjettenigheten ga ikke mer til kommunene. Vårt budsjett har 2 milliarder mer til kommunene. 


For Østfoldkommunene ville det gitt 105 millioner mer neste år. Det ville man merket. Når man nå skal snekre neste års budsjett rundt om i kommunestyrene. Det betyr noe hvem som sitter i regjering. Det er snart bare ni måneder til velgerne kan gjøre noe med det.


 Svein Roald Hansen Stortingsrepresentant for Østfold Ap

Stortinget