Industriell vekst i en ny tid

Arbeiderpartiets industriutvalg overleverte i dag sin innstilling til Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Med dette fikk Støre overrakt en strategi som skal bringe Norge inn i en ny industriell framtid.

original_1478640745_5512707

Det var ikke tilfeldig at overleveringen skjedde på Borregaard. Denne bedriften er en av landets mest vellykkede bedrifter som har hatt en rivende utvikling. I tillegg har Borregaards administrerende direktør Per A Sørlie vært et av medlemmene i industriutvalget.

Det var utvalgets ledere Terje Lien Aasland og Heidi Finstad sammen med utvalgsmedlem Sørlie som stolte overleverte innstillingen til partiets leder.

Utvalget har lagt vekt på at Norges fortrinn som havet, landbruket, skogressursene, mineralforekomster, vann- og vindkraft skal gi landet en framtidsrettet og bærekraftig industri. Det politiske Norge må sørge for langsiktige, målrettede og forutsigbare rammevilkår.

Per A. Sørlie vil presentere innstillingen for årsmøtet i Østfold Arbeiderparti i april.