Region-farsen

Det er faktisk bred enighet om at det ville være en god ide å lage regioner som er større enn dagens fylker og som kunne få flere oppgaver å arbeide med. Men måten regjeringen la opp denne regionreformen har gjort at den er i ferd med å ende i en ren fase.

Svein Roald Hansen

De to trøndelagsfylkene ble enige om å gå sammen. De to Agder-fylkene ser ut til å forsone seg med å bli ett. Kanskje slår sogningene seg til ro med å bli med hordalendingene i et «Vestland». Men i Finnmark er det vilt opprør og kommunalministeren har satt prosessen på vent. Venstres talsmann i Stortinget åpner for at Finnmark kan forbli alene, men uten særlige flere oppgaver enn i dag. Da protesterer Troms, som vil ha flere oppgaver.

Her hos oss, på Østlandet, har regjeringsflertallet laget et misfoster av en region: Østfold, Akershus og Buskerud med et selvstendig Oslo i midten. Det er ingen som forstår logikken bak.

Den 15. oktober skal visstnok regjeringen legge fram forslag til hvilke nye oppgaver regionene skal få. Jeg tror det blir et nytt og unisont ramaskrik da. Selv om regjeringen følger det meste av oppgaveutvalget foreslår, blir det knuslete. Det blir i hvert fall vanskelig å forstå hvorfor det må konstrueres et «Viken» med 1,2 millioner innbyggere for å løse disse oppgavene bedre enn de kan løses i dagens fylker hver for seg. Alle disse tre fylkene har flere innbyggere enn Møre og Romsdal, som skal forbli region alene.

Det eneste fornuftige nå er jo å stanse opp. Bestemme hvilke nye oppgaver regionene skal få og på bakgrunn av dette vurdere det framtidige fylkeskartet. Hvor er det man trenger flere folk og hvor trenger man en ny geografi for at oppgavene skal løses bedre?

Da kunne man få en felles forståelse for grunnlaget for endringer, og man kunne frigjøre seg fra en slavisk tanke om at man bare må slå sammen dagens fylker eller om det fornuftige ville være å tenke litt mer kreativt.

 Svein Roald Hansen Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderpartiet