Ap vil stille opp for jordbruket

Arbeiderpartiet er klar til å bevilge mer penger til jordbruket allerede nå, for å håndtere den ekstraordinære situasjon som jordbruket er kommet i etter tørken i sommer. Nå må fellesskapet må stille opp for å unngå at fôr- og tørkekrisen utvikler seg til en langvarig krise.

Siv innlegg

Jordbruket står i den verste tørken siden 1947. Nå må fellesskapet må stille opp for å unngå at fôr- og tørkekrisen utvikler seg til en større og langvarig krise. For å unngå dette, kreves handling nå. Noen har tatt til ordet for en reforhandling av jordbruksavtalen, men det kan innebære å skyve kostandene over på forbrukerne, noe som vil gå mest ut over barnefamilier og de som har lite fra før.

Matproduksjonen må sikres

Det som er en fôr- og tørkekrise for bøndene nå, vil få alvorlige konsekvenser for samfunnet senere. Dette handler om vår evne til å produsere nok og trygg mat og til å sikre at en av våre største fastlandsindustrier kan få det råstoffet det trenger for å opprettholde viktige arbeidsplasser og trygg matproduksjon i landet.

Det er derfor viktig å handle nå for å avverge at tørken får langsiktig negative konsekvenser for matproduksjon, bønder, næringsmiddelindustri og til syvende og sist forbrukerne i Norge.  Ingen av de tiltakene som regjeringen har kommet med så langt innebærer imidlertid mer penger.  Det er for dårlig.

Den ekstraordinære situasjonen vi har i Norge nå, krever ekstra ressurser Når foret tørker foran øynene på oss og besetninger må slaktes ned, nytter det ikke å utrede fremtidig tiltak. Det må handles nå. Regjeringen må gi bøndene garantier om økte overføringer, slik den svenske regjeringen har gjort i Sverige.

Det vesentlige er å gi en klar og tydelig beskjed om at myndighetene kommer til å bidra. Bøndene må få trygghet for at det være mulig å frakte fram og produsere ekstra fôr. Mange gårdsbruk kommer i en veldig vanskelig situasjon, fordi tapene på fôr er så store. Enkeltbønder vil jo ha et økonomisk tap som tilsvarer en årsinntekt. Når man også har avdrag på lån, kommer mange i en svært krevende situasjon. Dette handler rett og slett om at flest mulig skal være i stand til å komme seg gjennom tørkekrisen.

Frakttilskudd er et eksempel på tiltak som vi virke positivt. Helt konkret har vi pekt på at hvis myndighetene gir signal om støtte til frakt fra for eksempel Nordland, betyr det at alle som kan innrette seg på en optimal andreslått, kan gjøre det med trygghet for at det som produseres vil komme andre til nytte.

Siv H. JacobsenØstfold Arbeiderparti