Østfold og statsbudsjett

Det er bare å erkjenne, Arbeidepartiet gjorde et for svakt valgresultat og Høyre og FRP fortsetter å være regjeringspartier med støtte fra KRF og Venstre. Nå gikk også Høyre og FRP tilbake i oppslutning, men dersom de sikrer seg støtte fra KRF og Venstre så vil de fortsette å regjere landet. Slik er den politiske virkeligheten.

Våre tre stortingsrepresentanter

Vi håper at regjeringens forslag til statsbudsjett som slippes om noen dager inneholder gode nyheter for Østfold.

Østfold har utfordringer som er viktige å løse innen næringsutvikling, transport, utdanning og helse og omsorg.

I valgkampen hørte vi fra FRP og Høyre at flypassasjeravgiften skulle fjernes og eventuelt erstattes med en avgift som hadde en klar miljøprofil, vi håper det innfris da dette er avgjørende for om Rygge flyplass kan gjenåpnes.

FRP lovet en utbygging av Kalnes sykehus, vi håper det også signaliseres i statsbudsjettet på hvilken måte dette skal bli gjennomført.

FRP lover også at avgiftene på spesielt alkohol og tobakk skal reduseres til nivå med våre naboland ( Sverige ? ) for å redusere handelslekkasje.

Handelsnæringen i Østfold sysselsetter mange og er en viktig næring, at fler velger å handle i Østfold vil selvfølgelig være positivt.

FRP lovet også en innvandringsstopp til Østfold i 10 år, det blir spennende å se hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres.

Vi registrerer også at FRP fortsetter å love at dagens bomstasjoner skal fjernes.

Det kanskje mest intressante blir å se hvordan kommuneøkonomien for Østfold blir det neste året.

Østfoldkommunene har store oppgaver å løse på vegne av sine innbyggere og mer penger til satsing på skole og omsorg er både nødvendig og riktig. Derfor håper vi Østfolds kommuner blir budsjettvinnere i 2018.

Vi ser fram til Statsbudsjettet med spenning og håper på gode resultater for Østfolds næringsliv, kommuner og innbyggere.

Elise Bjørnebekk WaagenSvein Roald HansenStein Erik LauvåsStortingsrepresentanter Østfold Arbeiderparti