Et nærbilde av sauser, bestikk og servietter på et bord på en restaurant. Foto: Øivind Haug

Lokal kompensasjonsordning for bedrifter rammet av smittevernstiltak må styrkes

av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

Korona-pandemien har rammet deler av næringslivet og arbeidsplassene våre hardt. Ledigheten og permitteringene har økt i vår region. Dette er veldig tøft for mange. Stortinget har 23.02.2021 bevilget 1,75 milliarder kroner til en lokal kompensasjonsordning, forvaltet av kommunene, for å avhjelpe situasjonen for næringsliv som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Regjeringen har foreløpig fordelt 1 milliard kroner, mens 750 millioner kroner vil bli fordelt senere dersom krisen vedvarer. At krisen kommer til å vedvare lenger enn noen ønsker er nok et uunngåelig faktum.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

Beløpet på 1 millard kroner er fordelt på alle kommuner, men kommuner som har vært nedstengt som følge av mutantvirus eller som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet har fått et høyere beløp enn om pengene kun hadde blitt fordelt etter innbyggertall. Tildelingen kommer i tillegg til det som ble tildelt gjennom statsbudsjettet for 2020. Disse midlene ble benyttet til å kompensere bedrifter innen servering, besøk og opplevelser for økonomisk tap i 2020 sammenlignet med 2019.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Denne ordningen er naturligvis svært kjærkomment, men det kan ikke stoppe der, det må kommer mer til lokalt og regionalt næringsliv gjennom denne ordningen.

Flere av kommunene i Østfold har i 2021 hatt en krevende smittesituasjon og mer omfattende smittevernstiltak enn andre kommuner i landet. Vi trenger å styrke tilskuddsordningen og bidra til å videreføre arbeidsplasser som er truet. Tilskuddsordningen vil ha en positiv betydning for lokalt næringsliv, herunder sysselsetting, og kan således også ha positiv langsiktig effekt for kommunene dersom det vil styrkes ytterligere.