To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre

av: Elise Bjørnebekk-Waagen

I statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen i ordningen med stønad til barnebriller. Det er nå innført nye satser og nytt regelverk. Resultatet av kuttet er at flere barn ikke kommer inn under ordningen, og store utgifter på briller skyves over på foreldrene. Dette mener Arbeiderpartiet og jeg er urettferdig.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Østfold AP

Det kan med jevne mellomrom være fornuftig med en gjennomgang av støtteordninger, men i dette tilfellet har en oppdatering av regelverket blitt brukt som et påskudd for å kutte i ordningen. Regjeringen burde brukt gjennomgangen av ordningen til å sørge for at alle barn får de brillene de trenger. Dessverre valgte regjeringen å skyve utgiftene over på foreldre.

Slik reglene er utformet gis det støtte til barn som trenger briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi (nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i spedbarnsalderen og tidlig småbarnsalder). Det er satt 10 år som aldersgrense i retningslinjene, men ved behandlingsgrunner gis det støtte også over 10 år. Det å trenge briller for å fungere på skolen eller i lek og sport er ikke noe selvstendig grunnlag for støtte i dagens ordning.

Selv om barn er ferdig behandlet vil flere fortsatt ha behov for briller for å fungere i hverdagen. For familier blir dette nå en ekstrakostnad som ikke dekkes av støtteordningen. Det er skapt et kunstig skille mellom barn som trenger briller til å fungere i hverdagen og barn som trenger briller som behandling.

Jeg har sendt skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren for å få klargjort konsekvensene av kuttet i støtte til barnebriller. Svaret taler for seg selv: I januar 2021 fikk 2 391 barn støtte til briller over ordningen Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi. I januar 2020 fikk 6 254 barn støtte til briller over den ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år. Dette innebærer at 3 863 færre barn fikk stønad i januar 2021 sammenlignet med januar 2020, dvs. en nedgang på 61,8 prosent.

3863 færre barn fikk støtte til barnebriller i januar 2021. Konsekvensen er store utgifter for enkelte familier.

De nye satsene er av flere beskrevet som for lave, og dekker ikke kostnadene til gode og funksjonelle briller for alle som har et behandlingsbehov. Realiteten er i flere tilfeller at foreldre betaler slik at barnet får gode nok briller.

Noen barn trenger nye briller flere ganger i året på grunn av endret styrke. Til sammen blir dette et stort innhogg i mange familiers økonomi. Det er ikke vanskelig å forstå at brilleregninger på flere tusen kan velte et familiebudsjett.

Arbeiderpartier har prioritert brillestøtte til barn i sine alternative budsjetter, og har vedtatt at vi vil gjennomgå ordningen med brillestøtte til barn. Vi vil innføre en ny ordning som skjermer familier med store brilleutgifter til barn.