Satser på idretten

Posisjonspartienes forslag til budsjett for fylkeskommunen ble lagt frem i dag. Budsjettet innebærer et samlet løft og et stort fokus på idrett og idrettsbevegelsen.

original_1478638236_6693358

Arbeiderpartiet ønsker å spille på lag med idretten, og ser at idretten kan spille en vital rolle som samfunnsutvikler. Idretten har tradisjon for å kunne samle lokalsamfunn og innbyggere om et felles mål. Idretten har ikke minst stor mulighet til å lykkes med det viktige arbeidet med inkludering og integrering av nye innbyggere. Det er helt avgjørende at nasjonen Norge lykkes med dette arbeidet og her vet vi at idretten står klar til å bidra. Med dette som bakgrunn foreslår vi blant annet i prosjekt i regi av Østfoldhelsa der frivilligheten og idretten kan brukes som et verktøy for å løse sosiale utfordringer spesielt i forbindelse med rekruttering av barn og unge i frivilligheten, inkludering, samt tiltak for å få folk inn i arbeidslivet. Dette prosjektet vil vi støtte med 250 000,-.

Vi vet også at idretten og idrettsarrangement på en utmerket måte kan profilere Østfold og sette Østfold på kartet både i nasjonal og internasjonale sammenheng. Vi mener at det er positivt for hele fylket at store idrettsarrangement finner sted i Østfold. Derfor har vi etablert en egen støtteordning for større arrangementer som profilerer Østfold. Dette vil vi støtte med 500 000,-. Vi har også allerede vedtatt å støtte neste års sykkelritt Tour of Norway med 200 000,-. Arrangementet har allerede vært gjennomført i tre år med etapper fra Østfold, og arrangementet har vært populært langs løypa. Store deler av fylket dekkes av TV-overføringen. Sykling er en idrett som har fått økt oppmerksomhet gjennom mange store arrangement i inn og utland med god norsk deltakelse og gode resultater. At det nå planlegges at sluttetappen skal være i Østfold vil trolig gi økt oppmerksomhet når vinneren av Touren skal kåres her. I kjølevannet av slike arrangement omsettes det for relativt store verdier. I tillegg kan arrangementet gi en god profilering av Østfold generelt gjennom TV-sendinger både nasjonalt og internasjonalt. Arrangementet vil også kunne synliggjøre sykkelmulighetene i fylket.

Et av våre prioriterte arbeidsområder er anleggssituasjonen i Østfold. Her er det viktig både å få på plass flere flerbrukshaller og treningsanlegg, men spesielt er det viktig at vi bidrar til å utvikle regionale anlegg som kan brukes av nasjonale og internasjonale arrangementer. Disse vil både kunne profilere Østfold på en god måte, men ikke minst vil slike anlegg kunne bidra til byutvikling og næringsutvikling. Ikke minst vil reiselivet og turistnæringen kunne nyte godt av at flere større arrangementer legges til Østfold. Her vil vi først og fremst samarbeide med idretten for å jobbe frem kandidater til prioriterte anlegg. Vi vet at det vil kunne være snakk om maks en håndfull, kanskje færre, og da må idretten være med på å prioritere både hvor Østfold har størst potensiale og størst behov.

Fylkeskommunen er i gang med å bygge to nye videregående skoler i Fredrikstad og i Sarpsborg. I den anledning ønsker vi å se på ulike modeller for sambruk mellom skolene, kommunen og idretten. På den måten vil vi klare å skape synergieffekter ved bygging av nye skoler. I Fredrikstad kan dette komme i forbindelse med et nytt arena-prosjekt, mens en i Sarpsborg kan se for seg et innendørs friidrettsanlegg. Her er det viktig å rigge prosjektene slik at det utløser flest mulig tippemidler.

Siv H. Jacobsen, Varaordfører (A)
Østfold fylkeskommune