Medieproduksjon som yrkesforberedene løp

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV sikret flertall i fylkestinget for å opprette medieproduksjon som yrkesforberedene løp både ved Glemmen og Mysen v.g.s

original_1478640667_91029

Det gis anledning til å veksle inn en design og håndtverks klasse mot en klasse medieproduksjon ved hver av de to skolene under forutsetning av at det finnes intensjonsavtaler for nok læreplasser. Det er snakk om 2 ganger 15 elever.

Tilbudet gjøres søkbart på vilbli.no

Dette tilbudet kommer i tillegg til 90 studieforberedende plasser innen medie og kommunikasjon på hver av skolene. En reduksjon på 30 plasser totalt.

Dette bidrar til å gi ungdom i Østfold et enda bredere utdanningstilbud og vil være i tråd med arbeidslivets behov, og elevenes egne ønsker.

Nærmere informasjon kan fås ved å ta kontakt med Arbeiderpartiets fraksjonsleder og nestleder i utdanningskomiteen Inger-Christin Torp, 91390014