Arbeiderpartiet tar studentene på alvor, også i en pandemi!

Maria Imrik AUF

Maria Imrik

Flere av de som utgjør dagens studenter var elever i sitt siste år på videregående i fjor. De fikk en mildt sagt annerledes russetid enn de hadde forventet og når de mot høsten flyttet hjemmefra for å studere videre ble de møtt med digital undervisning og lite sosialt opplegg. Det mange beskriver som den beste tiden i livet, nemlig studenttilværelsen som skulle fylles med nye vennskap, ble en helt annen tid.Det er mange som har opplevd ulike utfordringer under pandemien. Noen har mistet jobben og lever i usikkerhet hver eneste dag og andre har blitt permittert på ubestemt tid. Mange bransjer sliter og flere bedrifter går konkurs. Noen får ikke møte sine nærmeste som bor i en by langt unna eller i et annet land og andre har mistet sin viktigste møteplass i hverdagen. Utfordringene er mange og ulike. Det er ikke tvil om at pandemien har påvirket livet til majoriteten av befolkningen, om ikke alle, negativt.Når det har blitt gjort undersøkelser på blant annet ensomhet under pandemien scorer studentene skyhøyt. Til tross for at studenter kjenner på ensomhet og opplever dårlig psykisk helse gjør de ennå sitt for å bidra i dugnaden. Forskjellen på studenter og resten av samfunnet er at de aller fleste kjenner noen der de bor før pandemien som de kan møte ute for å gå en tur for eksempel, men for mange studenter så er situasjonen den at de bor i en ny kommune hvor de ikke kjenner noen. Dette gjør at de ikke har noe annet alternativ enn å sitte mye hjemme alene og ikke møte noen.  Samtidig som studentene gjør sitt har vi sett en arroganse fra regjeringen. Rett før de aller fleste studentene var på vei tilbake til studiestedet sitt etter juleferien kom regjeringen med beskjed om at de helst burde unngå å reise. Som om studentene med sin trange økonomi venter til dagen før avreise med å bestille flybillett.De får ikke dagpenger hvis de blir permittert. Eller, det vil si, hvis du som student er over 30 år får du dagpenger. Alle studentene under 30 år, en ganske stor andel, blir nedprioritert.Heldigvis er Arbeiderpartiet på banen. Sammen med flere andre partier på stortinget samlet de seg om flere alternative koronatiltak til de regjeringen kom med. Blant disse foreslår de en krisepakke på 1 milliard til studentene! Dét er å ta studentenes utfordringer på alvor. Dét er å lytte til alle studentlederne på ulike universiteter rundt om i landet som i lang tid nå har ropt etter bedre tiltak.Studentene har gang på gang blitt overkjørt av regjeringen. Studenter er en mangfoldig gruppe mennesker, men én ting de fleste av dem har til felles er at de har trang økonomi. Husleie, strøm, mat – bare dette koster flere tusen kroner i måneden, og i tillegg skal de ha pensumbøker og helst muligheten til å leve et liv ved siden av alt sammen.Så lenge pandemien fortsetter å leve sitt eget liv er det avgjørende med gode krisetiltak. Selv om vaksineringen er godt i gang flere steder, er landet fortsatt i en krise og da er det helt avgjørende med krisepakker og tiltak som treffer de gruppene som så sårt trenger det.Arbeiderpartiet viser at når regjeringen er bakpå med sine tiltak og ikke forstår utfordringene studentene står i, så stiller vi opp. Arbeiderpartiet tar det ansvaret som så sårt trengs.Usikre tider krever forutsigbarhet og det sørger Arbeiderpartiet nå for. Studentenes utfordrende hverdag vil med dette bli litt lettere og det fortjener de.

Maria Imrik