Kathrine på talerstolen på Landsmøtet

Kathrine sin landsmøtetale

Vi trenger ei arbeidslinje og ei trygdelinje anno 2023.

Kjære landsmøte. 

Jeg er enig med Jonas. Vi må stå på arbeidslinja. Og fattigdomslinja, den må skrotes.

Mange fattige i Norge lever på ytelser fra det offentlige. Skal vi bekjempe fattigdom må disse løftes til et høyere nivå. I Arbeiderpartiets Norge skal ingen leve i fattigdom av å gå på trygd!

Samtidig er det viktig å hjelpe de som kan inn i arbeid. Vårt hovedprinsipp må være at flest mulig skal være i arbeid, men kutt i trygd skal aldri brukes som et virkemiddel for å få folk ut i jobb.

For Arbeiderpartiet skal det alltid være jobb nummer én at flest mulig får ta del i arbeidslivet. Det handler om mer enn jobb. Det handler om liv. Og virkemidlene vi bruker må tilpasses tida vi lever i - vi trenger ei arbeidslinje anno 2023.

 Landsmøte, Helsepersonellkommisjonen slår fast at vi kan ikke kjøpe oss ut av bemanningsmangelen ved å importere arbeidskraft. Da står vi igjen med 2 alternativer: Enten å øke pensjonsalderen eller å bruke arbeidskraftreserven bedre. Jeg stemmer for det siste. Og skal vi legge til rette for at flere får jobb og den kompetansen de trenger må vi styrke og breie ut den innsatsen. De ikke-sysselsatte er vår største arbeidskraftreserve. Vi har ikke råd til å la den forbli ubrukt.

 Vi gleder oss over at vår regjering har fått 100 000 fler i arbeid. Og Jonas, i Indre Østfold har vi allerede starta på de 100 000 neste. Du inviteres herved til Fortene i Indre Østfold hvor kommunen sammen med NAV, videregående skoler og privat næringsliv matcher ungdom med kompetansebygging og arbeidsplasser.

Det gir trygghet. Det gir muligheter. Og det gir fellesskap.

Kathrine Hestø Hansen

Indre Østfold